Historiakatsaus

Alkusana ja lukuohje

1960 1980 2000

ALKUSANA 

Miksi tämä katsaus? Alkoholitutkimussäätiö täyttää 70 vuotta 2020. Merkkivuosi, säätiön arkistojen järjestämiseksi vuosina 2016-2018 tehty työ sekä Allan Tiitan vuonna 2018 julkaisema tutkimus Tieteen tukijoukot antoivat sysäyksen koota yhteen säätiön toiminnan kokonaiskuvaus. Tuoreimmista säätiön toimintaa koskevista katsauksista oli kulunut jo parikymmentä vuotta. Nytkin päädyttiin tekemään nimenomaan katsaus, ei tutkimusta historiantutkimuksen parhaiden oppien mukaan. Jos tutkimuskiinnostusta riittää, katsaus voi toimia myös suunnistusapuna tuleville tutkijoille. Katsauksen lukijoiksi on ajateltu alkoholikysymyksen kanssa työskennelleitä ja työskenteleviä tutkijoita, asiantuntijoita, virkamiehiä, järjestötoimijoita, mielipidevaikuttajia, poliitikkoja ja tiedotusvälineissä työskennelleitä ja työskenteleviä. Katsaus voi olla kiinnostava myös tiedepolitiikan ja tutkimustoiminnan organisoinnin kanssa työskenteleville samoin kuin kotimaiselle tutkimusmaailmalle yleensä. 

Katsauksen on kirjoittanut dosentti Jussi Simpura, joka on työskennellyt ennen vuotta 2001 yli 20 vuotta alkoholitutkijana. Sen jälkeen vuodesta 2002 hän oli Alkoholitutkimussäätiön hallituksen jäsen ja vuodesta 2005 vuoden 2019 loppuun säätiön hallituksen puheenjohtaja. Hän myös vastasi säätiön arkistomateriaalien läpikäynnistä vuosina 2016-2018. Mukana historiakatsauksen laatimisessa ja taustamateriaalien järjestämisessä oli vuoden 2019 aikana eripituisia jaksoja historioitsija Jukka Ahonen. Alkoholitutkimussäätiön tutkimusjohtaja Tomi Lintonen seurasi ja kommentoi työn edistymistä. Säätiön korkeakouluharjoittelija Suvi Ahtinen osallistui valmistelutöihin ja muokkasi aineistoja kuvioiksi. Ulkoasusta vastasi mainostoimisto Roban Konna Oy, joka samalla uudisti säätiön kotisivut. Käsikirjoitusta tai sen osia kommentoivat syksyllä 2019 kokeneet, säätiön toiminnassa mukana olleet tai sitä pitkään seuranneet tutkijat Salme Ahlström, Kalervo Kiianmaa, Kari Poikolainen, Pekka Sulkunen, Christoffer Tigerstedt, Esa Österberg ja Hannu Ekholm.       

LUKUOHJE 

Katsaus on kirjoitettu niin, että jokaisen luvun voi lukea itsenäisenä kokonaisuutena. Viittaukset muihin lukuihin on pidetty vähäisenä. Tästä seuraa, että muutamat asiat toistuvat useammassa luvussa. Luvuissa mainitut lähteet on koottu erilliseen liitteeseen yhteiseksi luetteloksi. Liitteinä on muitakin selventäviä lähteitä ja taustatietoja, ja niihin pääsee helposti linkkien kautta.

1950 1970 1990
Sisällysluettelo