Julkaisut 2019

Julkaisut 2019

Väitöskirjat

Jukka Ahonen: Kolme kriisiä ja kansalliset rahapelit: yhteiskunnallisten murroskausien vaikutus suomalaisen rahapelijärjestelmän muotoutumiseen. Helsinki: Helsingin yliopisto. (monografiaväitöskirja)

Teija Karttunen: Naiserityistä päihdehoitoa – Etnografinen tutkimus päihdehoitolaitoksen naistenyhteisöstä. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. (monografiaväitöskirja)

Joonas Majuri: Dopamine, opioid and serotonin neurotransmission in behavioral addictions. Turku: Turun yliopisto. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-7570-9 (artikkeliväitöskirja)

Sanna Rönkä: Huumeiden käyttäjien kuolemat Suomessa : Monimenetelmäinen tutkimus lääkkeellistymisen, sosiaalisen huono-osaisuuden ja huumeiden käyttökontekstien näkökulmasta. Helsinki: Helsingin yliopisto. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-3370-0 (artikkeliväitöskirja)

Agnes Stenius-Ayoade: Housing, Health and service use of THE Homeless in Helsinki, Finland. Helsinki: Helsingin yliopisto. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-5178-0 (artikkeliväitöskirja)

Johanna Uhari-Väänänen: Contributions of µ- and κ-opioidergic systems to ethanol intake and addiction. Helsinki: Helsingin yliopisto. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-5447-7 (artikkeliväitöskirja)

Vertaisarvioidut alkuperäisartikkelit kansainvälisissä tiedejulkaisuissa

Benkherouf A, Soini S, Stompor M, Uusi-Oukari M: Positive allosteric modulation of native and recombinant GABAA receptors by hops prenylflavonoids. European Journal of Pharmacology 5;852:34-41. doi: 10.1016/j.ejphar.2019.02.034. Epub 2019 Feb 21

Benkherouf A, Taina K, Aalto A, Li X, Soini S, Wallner W, Uusi-Oukari M: Extrasynaptic δ-GABAA receptors are high-affinity muscimol receptors. Journal of Neurochemistry 149(1):41-53. doi: 10.1111/jnc.14646. Epub 2019 Mar 6.

Berg N, Virtanen M, Lintonen T, Hammarström A: The contribution of drinking culture at comprehensive school to heavy episodic drinking from adolescence to midlife. European Journal of Public Health. https://doi.org/10.1093/eurpub/ckz136

Cabello M, de la Fuente J, Ayuso Mateos JL, Pitkänen T: Longitudinal properties of the PARADISE24fin questionnaire in treatment of substance use disorders. Addictive Behaviors 95 (2019) 125-128 https://doi.org/10.1016/j.addbeh.2019.03.009

Egerer M, Marionneau V: Cultures and spaces of convenience gambling. Nordic Studies on Alcohol and Drugs 36(2) 125-139. https://doi.org/10.1177/1455072518807792

Hietanen S, Herajärvi J, Junttila J, Pakanen L, Huikuri H, Liisanantti J: Characteristics of subjects with alcoholic cardiomyopathy and sudden cardiac death. Heart Published Online First: 24 September 2019. doi: 10.1136/heartjnl-2019-315534

Hirschovits-Gerz T, Kuussaari K, Stenius K, Tammi T: Estimating the Needs of Substance Problem Use Services: An Exercise in Seven Finnish Municipalities Using Nationally Collected, Municipal-Level Survey and Register Data. Journal of Studies on Alcohol and Drugs, Supplement, (s18), 76–86 (2019). https://doi.org/10.15288/jsads.2019.s18.76

Kaakinen M, Sirola A, Savolainen I, Oksanen A: Young People and Gambling Content in Social Media: An Experimental Insight. Drug & Alcohol Review, DOI: 10.1111/dar.13010.

Karki S, Laukkanen E, Länsimies H, Tuomainen T, Pietilä A: Substance use and associated emotional and behavioral problems in Nepalese adolescents. Journal of Substance Use 24:3, 300-308, DOI: 10.1080/14659891.2018.1562576

Kiiskinen T, Korpi E, Aitta-aho T: Normal extinction and reinstatement of morphine-induced conditioned place preference in the GluA1-KO mouse line. Behavioural Pharmacology p. 405-411. https://doi.org/10.1097/FBP.0000000000000449

Kopra J, Mäkelä P, Tolonen H, Jousilahti P, Karvanen J: Follow-up data improve the estimation of the prevalence of heavy alcohol consumption. Alcohol Alcohol. 2018 Sep 1;53(5):586-596. doi: 10.1093/alcalc/agy019.

Kärkkäinen O, Tuomainen T, Mutikainen M, Lehtonen M, Ruas JL, Hanhineva K, Tavi P: Heart specific PGC-1α deletion identifies metabolome of cardiac restricted metabolic heart failure. Cardiovascular research 115(1): 107-118. https://doi.org/10.1093/cvr/cvy155

Lainiola M, Hietala L, Linden A, Aitta-Aho T: The lack of conditioned place preference, but unaltered stimulatory and ataxic effects of alcohol in mGluR3-KO mice. Journal of Psychopharmacology https://doi.org/10.1177/0269881119844178

Latvala T, Alho H, Raisamo S, Salonen A: Gambling involvement, type of gambling and grade point average among 18–29-year-old Finnish men and women. Nordic Studies on Alcohol and Drugs 36(2) 190-202. https://doi.org/10.1177/1455072518800189

Latvala T, Konu A, Lintonen T: Public health effects of gambling – debate on a conceptual model. BMC Public Health 19:1077 (2019)

Macey J, Hamari J: Investigating Relationships Between Video Gaming, Spectating Esports, and Gambling. Computers in Human Behaviour 80:344-353. https://doi.org/10.1016/j.chb.2017.11.027

Oksanen A, Sirola A, Savolainen I, Kaakinen M: Gambling patterns and associated risk and protective factors among Finnish young people. Nordic Studies on Alcohol and Drugs 36(2) 161-176. https://doi.org/10.1177/1455072518779657

Radun I, Watling H, Radun J, Kaistinen J, Olivier J: Women judging: Is a young male drunk driver perceived as more negligent than a young female drunk driver? Traffic Injury Prevention 19(7): 675-679. https://doi.org/10.1080/15389588.2018.1480833

Roukka T, Salonen AH: The winners and the losers: Tax incidence of gambling in Finland. Journal of Gambling Studies. https://link.springer.com/article/10.1007/s10899-019-09899-0

Salama E, Castaneda AE, Lilja E, Suvisaari J, Rask S, Laatikainen T, Niemela S. Pre‐migration traumatic experiences, post‐migration perceived discrimination and substance use among Russian and Kurdish migrants—a population‐based study. Addiction https://doi.org/10.1111/add.14904

Sama TB, Hiilamo H: Alcohol industry strategies to influence the overall reform of the law on alcohol in Finland. Nordic Studies on Alcohol and Drugs 1–14. DOI: 10.1177/1455072519857398

Savolainen I, Oksanen A, Kaakinen M, Sirola A, Miller BL, Zych I, Paek HJ: The association between social media use and hazardous alcohol consumption among youths: A four-country study. Alcohol & Alcoholism, DOI: 10.1093/alcalc/agz088.

Savolainen I, Oksanen A, Kaakinen M, Sirola A, Paek HJ: A three-country study on the role of perceived loneliness in youth addictive behaviors Journal of Medical Internet Research, DOI: 10.2196/14035.

Sirola A, Kaakinen M, Savolainen I, Oksanen A: Loneliness and online gambling-community participation of young social media users. Computers in Human Behavior, 95, 136–145. DOI: 10.1016/j.chb.2019.01.023.

Sjöblom M, Macey J, Hamari J: Digital athletics in analogue stadiums: Comparing gratifications for engagement between live attendance and online spectating of esports. Internet Research DOI: 10.1108/INTR-07-2018-0304

Uhari-Väänänen J, Eteläinen T, Bäckström P, Oinio V, Carroll FI, Raasmaja A, Kiianmaa K, Piepponen P: The selective κ-opioid receptor antagonist JDTic attenuates the alcohol deprivation effect in rats. European Neuropsychopharmacology, doi.org/10.1016/j.euroneuro.2019.10.003

Uusitalo L, Erkkola M, Lintonen T, Rahkonen O, Nevalainen J: Alcohol expenditure in grocery stores and their associations with tobacco and food expenditures. BMC Public Health 19(1).

Zhang CR, Kurniawan ND, Yamada L, Fleming W, Kaminen-Ahola N, Ahola A, Whitelaw E, Galloway G, Chong S: Early gestational ethanol exposure in mice: effects on brain structure, energy metabolism and adiposity in adult offspring. Alcohol DOI: 10.1016/j.alcohol.2018.04.008

Vertaisarvioidut alkuperäisartikkelit kansallisissa tiedejulkaisuissa

Erkkola M, Fogelholm M, Saarijärvi H, Uusitalo L, Nevalainen J. Kuluttajadatan mahdollisuudet ja haasteet kansanterveystutkimuksessa; case LoCard. Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti 2019;56(2)

Lintonen T, Niemelä S, Mäkelä P: Alkoholinkäytön hälytysrajan ylittäviä käyttäjiä on Suomessa vähintään viisi prosenttia väestöstä. Vuoden 2016 Juomatapatutkimuksen tuloksia. Duodecim 2019;135(16):1459-66

Samposalo H, Kuussaari K, Hirschovits-Gerz T, Kaukonen O, Partanen A, Vorma H: Tarpeenmukaiset palvelut kaikille? Päihdeasiakkaat sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa Kaakkois-Suomen ja Lapin alueilla. Yhteiskuntapolitiikka 83(1): 50-61.

Muut julkaisut

Egerer M, Lerkanen T, Jääskeläinen P: Suomen uusi kasino ja rahapelipoliittiset mielipiteet Tampereella. Helsingin yliopisto, Helsinki 2019.

Kauppila E, Lindeman M, Svensson J, Hellman M, Katainen A: Alcohol marketing on social media sites in Finland and Sweden. Helsingin yliopisto, Publications of the Faculty of Social Sciences 113 (2019).

Kinnunen J, Pere L, Raisamo S, Katainen A, Myöhänen A, Lahti L, Ahtinen S, Ollila H, Lindfors P, Rimpelä A: Nuorten terveystapatutkimus 2019. Nuorten tupakkatuotteiden ja päihteiden käyttö sekä rahapelaaminen. Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2019:56. Sosiaali- ja terveysministeriö, Helsinki, 2019.

Konu A, Lintonen T: Myönteistä kehitystä kouluhyvinvoinnissa. Yhteiskuntapolitiikka 84(5-6): 601-608

Parhi K: Sopeutumattomat: Psykopatian historia Suomessa. Siltala, Helsinki, 2019.

Sulkunen P, Babor T, Cisneros Ornberg J, Egerer M, Hellman M, Livingstone C, Marionneau V, Nikkinen J, Orford J, Room R, Rossow I: Setting Limits – Gambling, Science and Public Policy. Oxford: Oxford University Press.