Matka-apurahan hakeminen

Alkoholi- ja huumetutkimuksen matka-avustuksia myönnetään ensi sijassa tutkimussopimustutkijoille heidän tutkimustyöskentelyynsä ulkomailla sekä tieteellisiin kokouksiin, joissa he pitävät säätiön rahoittamaan tutkimukseen liittyvän esitelmän.

Rahapelitutkimuksen alueella matka-avustuksia jaetaan ensi sijassa Alkoholitutkimussäätiön työskentelytukea saaneille tutkijoille tutkimustyöskentelyyn ulkomailla tai tulosten esittelyyn tieteellisissä kokouksissa.

Toissijaisesti matka-avustusta myönnetään muutoin Alkoholitutkimussäätiön tukea saaneiden tutkimushankkeiden raportointiin tieteellisissä kokouksissa.

Matka-avustuksia voidaan myöntää myös muiden alkoholi-, huume- ja rahapelitutkimushankkeiden raportointiin tieteellisissä kokouksissa, tutkimustyöskentelyyn ulkomailla sekä ulkomaisten tutkijoiden vierailuihin Suomessa.

Matka-avustuksia myönnetään yleensä kohtuullisten matka-, kongressi-, majoitus- ym. kustannusten sekä ruokailu- ja muiden elinkustannusten lisäyksestä johtuvien menojen korvaamiseksi. Matkan kustannusarviota laadittaessa on noudatettava säästäväisyyttä ja soveltuvin osin valtion matkustussääntöä. Avustusta ei myönnetä matkavakuutukseen eikä passiin.

Avustuksen talousarviota tehtäessä on noudatettava seuraavia periaatteita:

  1. Kongressimaksu budjetoidaan ilman mahdollista päivällismaksua
  2. Matkakulut valtion matkustusohjeen mukaisesti kuitenkin niin, että lentomatkat lasketaan aina economy-luokan kustannusten mukaan. Lennoksi voidaan hyväksyä muukin kuin halvin yhteys, mikäli lennon kesto halvimmassa vaihtoehdossa muodostuu kohtuuttomaksi. Paikallismatkoissa hyväksytään linja-auton, junan tms. kustannukset, ei taksia.
  3. Hyväksyttäväksi hotellikustannukseksi katsotaan pääsääntöisesti kolmen tähden hotellin kustannus kohtuullisen matkan päässä kokouspaikalta.
  4. Matkapäiviltä kohtuullisiksi ruokailu- ja muiden elinkustannusten lisäyksestä johtuviksi menoiksi lasketaan pääsääntöisesti puolet verottajan vahvistamasta enimmäispäivärahatasosta.

Hakemuksen liitteenä on oltava esityksen tiivistelmä tai selostus esityksestä. Tuloksia sisältävät esitykset ovat etusijalla.

Tee matka-apurahahakemus

Hakemuksen jättäminen

Apurahaa haetaan täyttämällä ja lähettämällä hakulomake liitteineen verkkopalvelussa. Apurahahakemusten verkkopalvelu on avoinna 1.2.-28.2. ja 1.9.-30.9. kello 16.00 asti.

Hakemus allekirjoitetaan prosessin lopuksi sähköisessä allekirjoituspalvelussa, johon on tunnistauduttava pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Hakulomakkeen allekirjoittamalla hakija antaa suostumuksensa apurahoja koskevien tietojen luovuttamiseen julkiseen tietovarantoon sekä säätiöiden ja rahastojen välillä kuitenkin siten, että hakemuksen tutkimussuunnitelmaan sisältyviä luottamuksellisia tietoja ei luovuteta.

Hakemusta ei käsitellä, jos se on puutteellinen tai se ei ole saapunut perille määräaikaan mennessä.

Tarkempia tietoja antaa tutkimusjohtaja Tomi Lintonen, puh. 040 593 7119

Tieto myönteisen rahoituspäätöksen saaneista hakemuksista julkaistaan säätiön verkkosivuilla kuukauden kuluessa hakuajan päättymisestä.