Toiminta

Alkoholitutkimussäätiön toiminta

Säätiö on monitieteinen, ja sen toiminnan piiriin kuuluvat yhteiskunta- ja käyttäytymistieteet, biologiset tieteet sekä lääketieteen eri alueet. Säätiö pitää tärkeänä, että

  • tutkimustoiminta tähtää sovelluksiin ja rationaalisen yhteiskuntapoliittisen keskustelun edistämiseen
  • toiminnan painopisteet ongelmittain ja tieteenaloittain vaihtelevat eri aikoina ennakoitavissa olevien tarpeiden mukaan
  • alkoholitutkimus säilyttää tieteellisen kekseliäisyyden ylläpitämiseksi kiinteät yhteydet perustutkimukseen ja perustieteiden teorianmuodostukseen
  • alkoholitutkimuksessa huomioidaan kansainväliset ja vertailevat näkökulmat.

Alkoholitutkimussäätiön säännöt