Ajankohtaista

Matka-apurahoja alkoholi- ja huumetutkimukseen sekä rahapelihaittojen tutkimukseen 1.-29.2.2024 klo 16:00

Alkoholi- ja huumetutkimuksen matka-avustuksia myönnetään ensi sijassa tutkimussopimustutkijoille heidän tutkimustyöskentelyynsä ulkomailla sekä tieteellisiin kokouksiin, joissa he pitävät säätiön rahoittamaan tutkimukseen liittyvän esitelmän. Rahapelitutkimuksen alueella matka-avustuksia jaetaan ensi sijassa Alkoholitutkimussäätiön työskentelytukea saaneille tutkijoille tutkimustyöskentelyyn ulkomailla tai tulosten esittelyyn tieteellisissä kokouksissa. Toissijaisesti matka-avustusta myönnetään muutoin Alkoholitutkimussäätiön tukea saaneiden tutkimushankkeiden raportointiin tieteellisissä kokouksissa. Matka-avustuksia voidaan… Lue lisää

Alkoholitutkimussäätiön tutkimusapurahat 2023: 499 781 euroa tutkimukseen

Alkoholitutkimussäätiön 30.9.2023 päättyneellä jaksolla hakemuksia oli jätetty alkoholi- ja huume­tutkimukseen yhteensä 39 kappaletta (2022: 41), yhteissummaltaan 1 332 830 euroa (2022: 1 975 717 euroa). Hakemuksista 19 (2022: 20) oli osoitettu kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen alueelle, ja niiden yhteissumma oli 758 770 euroa (2022: 1 198 121 euroa). Terveyden tutkimukseen… Lue lisää

Lisbon Addictions 2024 call for abstracts

Lisbon Addictions 2024 -konferenssi pidetään Lissabonissa 23.-25.10.2024. Konferenssin call for abstracts on auki 23.10.2023 – 31.1.2024. Lisätietoja Call for abstracts | Lisbon Addictions 2024 Alkoholitutkimussäätiön matka-apurahojen hakuajat muuttuvat vuodesta 2024 lähtien niin, että aiemmista kolmesta hakuperiodista poistuu toukokuun haku. Hakuajat ovat 2024 alkaen 1.-28.2. ja 1.-30.9. Matka-apurahaa voi hakea konferenssiin… Lue lisää

Alkoholitutkimussäätiö jakoi matka-avustuksia kokouksessaan 12.10.2023 yhteensä 6630€.

Alkoholi- ja huumetutkimuksen alueella matka-avustuksia myönnettiin: Aleksi Hupli 950€: Interdisciplinary Conference on Psychedelic Research 6th Edition, Haarlem, Alankomaat 6.-8.6.2024 Josefin Westermarck 560€: Annual Scottish Alcohol Research Network meeting (SARN), Stirling, Scotland, UK 5-07.11.2023   Rahapelihaittojen tutkimuksen alueella matka-avustuksia myönnettiin: Emmi Kauppila 520€: Society for the Study of Addiction Annual Conference,… Lue lisää

Alkoholitutkimussäätiö päätti vuoden 2023 pro gradu -palkintojen jakamisesta.

Tuhannen euron tunnustuspalkinto voidaan myöntää poikkeuksellisen ansiokkaalle alkoholi- tai huumetutkimuksen alan pro gradu -tutkielmalle. Alkoholitutkimussäätiö päätti palkita Kai Tarvaisen pro gradu -tutkielman ”AINA OLLU JOLLAIN TAPAA ULKOPUOLINEN”: Päihdekuntoutujat, sosiaaliset suhteet ja päihteet. Helsingin yliopisto, http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202209153512