Myönnetyt työskentelyapurahat

Alkoholi- ja huumetutkimus

Kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimus:

Lasse Hämäläinen tutkimustyöskentelyyn 8 kuukaudeksi 18000 euroa: Suomalaisten näkemykset alkoholista ja huumeista verkon anonyymeillä keskustelufoorumeilla

Katja Kuusisto tutkimuskuluihin 6700 euroa, Arja Ruisniemitutkimustyöskentelyyn 9 kuukaudeksi 20250 euroa ja Kirsi Günthertutkimustyöskentelyyn 2 kuukaudeksi 4500 euroa: Asiakkaan kokemus kuntoutustoiminnasta ja hyvinvoinnin muutoksesta laitos­päihdekuntoutuksen aikana ja seurannassa -tutkimushanke (MUUTOS-hanke)

Anna Leppo tutkimustyöskentelyyn 12 kuukaudeksi 27000 euroa ja tutkimuskuluihin 9040 euroa sekä Riikka Perälä tutkimustyöskentelyyn 12 kuukaudeksi 27000 euroa: Palvelujen saatavuus, saavutettavuus vai jotain muuta? Sosiaali- ja terveyspalvelu­järjestelmän kynnykset ja ulkopuolelle jääminen päihdeongelmista kärsivien marginaa­liryhmien näkökul­masta

Jari Luomanen tutkimuskuluihin 10732 euroa: Selvä valinta? Suomalaiset nuoret ja globaali juomatapojen muutos

Terveyden tutkimus:

Mikko Airavaara tutkimuskuluihin 10000 euroa: Alkoholimieliteon tutkiminen hiirillä sosiaalisessa ympäristössä

Mia Haaranen tutkimustyöskentelyyn 12 kuukaudeksi 21000 euroa: The role of the anterior insula in alcohol reward

Juho Joutsa tutkimustyöskentelyyn myöhemmin nimettävälle tohtoriopiskelijalle 8 kuukaudeksi 15000 euroa: Riippuvuussairauksien hoitokohteet aivoissa

Virve Kekkonen tutkimuskuluihin 24000 euroa: Nuoret ja Alkoholi -Projektin seurantatutkimus

Esa Korpi tutkimuskuluihin 9500 euroa ja Lauri Elsilä tutkimuskuluihin 9500 euroa: Psykedeelien alkoholin juomista vähentävät vaikutukset

Sari Lång-Tonteri tutkimustyöskentelyyn 3 kuukaudeksi 5250 euroa: Päihteiden käytön vaikutus psykoosisairauden oirekuvaan

Jonna Levola tutkimustyöskentelyyn 4 kuukaudeksi 9000 euroa ja tutkimuskuluihin 1000 euroa: Psychiatric morbidity, mortality and causes of death among treatment-seeking men and women with alcohol and substance use disorders

Antti Mustonen tutkimustyöskentelyyn 3 kuukaudeksi 6750 euroa: Nuoruuden päihteiden käyttö ja ADHD Pohjois-Suomen vuoden 1986 Syntymäkohortissa

Teemu Peltonen tutkimustyöskentelyyn 6 kuukaudeksi 10500 euroa: Päihteiden vaikutus psykoosiin sairastuvan oirekuvaan

Mikko Uusi-Oukari tutkimuskuluihin 15000 euroa: Humalastako apua alkoholin juontiin?

Rahapelitutkimus

Tanja Grönroos tutkimustyöskentelyyn 12 kuukaudeksi 21000 euroa: The socio-demographic factors, health-related problems and gambling behaviour of the gamblers with high expenditure

Heli Hagfors tutkimustyöskentelyyn 12 kuukaudeksi 21000 euroa ja tutkimuskuluihin 1500 euroa: Rahapelaamisen motiivien yhteys rahapeliongelmien kehityskulkuun ja pelaamiseen osallistumiseen vaikuttaviin tekijöihin

Paula Jääskeläinen tutkimustyöskentelyyn 6 kuukaudeksi 10500 euroa ja tutkimuskuluihin 840 euroa: Gambling as part of a regional experience economy concept: A socio-spatial evaluation of the new Tampere casino

Valtteri Kaasinen tutkimuskuluihin (ml. aputyövoiman käyttö) 43000 euroa: Brain dopamine transporter binding in gambling disorder

Tiina Latvala tutkimustyöskentelyyn 12 kuukaudeksi 27000 euroa ja tutkimuskuluihin 5000 euroa: Rahapelaamisen yhteiskunnalliset hyödyt ja haitat

Joseph Macey tutkimustyöskentelyyn 11 kuukaudeksi 19250 euroa ja tutkimuskuluihin 1000 euroa: Video Games and Gambling: Investigating the Relationship Between Video Games and Problematic Gambling Behaviour

Jussi Palomäki tutkimustyöskentelyyn 12 kuukaudeksi 30000 euroa: Rahapelaamisen ennustaminen persoonallisuuden piirteillä hyödyntäen suuria aineistoja

Tomi Roukka tutkimustyöskentelyyn 12 kuukaudeksi 21000 euroa ja tutkimuskuluihin 500 euroa: Heterogeenisuus, tulonjakovaikutukset ja riskinotto Suomen rahapelimarkkinoilla