Myönnetyt työskentelyapurahat

Alkoholi- ja huumetutkimus

Kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimus:

Elina Hanninen tutkimustyöskentelyyn 4 kuukaudeksi 7000 euroa ja tutkimuskuluihin 330 euroa, yhteensä 7330 euroa: Korvaushoidon rituaalit – Yhteistutkimuksellisin menetelmin kerätyn aineiston analyysi rituaalitutkimuksen keinoin

Matilda Hellman kuluihin 5000 euroa: Tuki KBS 2021 Helsinki -konferenssille: the 46th Annual Alcohol Epidemiology Symposium of the Kettil Bruun Society

David Inglis:n johtamaan hankkeeseen myöhemmin nimettävälle tutkijalle tutkimustyöskentelyyn vuodelle 2021 4 kuukaudeksi 7000 euroa ja vuodelle 2022 4 kuukaudeksi 7000 euroa, yhteensä 14000 euroa: Wining the Finns: Presenting Wine in Alko Magazines, 1965 to the Present

Hannu Jouhki tutkimustyöskentelyyn 5 kuukaudeksi 8750 euroa: Addiktiot ja eskapismi

Jari Luomanen tutkimustyöskentelyyn 7 kuukaudeksi 15750 euroa: Selvä valinta? Suomalaiset nuoret ja globaali juomatapojen muutos

Katariina Parhi tutkimustyöskentelyyn 6 kuukaudeksi 13500 euroa ja tutkimuskuluihin 1500 euroa, yhteensä 15000 euroa: Ensimmäinen huumeaalto suomalaispsykiatrian näkökulmasta

Tarmo Rusanen tutkimustyöskentelyyn 12 kuukaudeksi 21000 euroa ja tutkimuskuluihin 1500 euroa, yhteensä 22500 euroa: Päihdekuntoutukseen liittyvän toimeentuloturvan kehitys 1960-luvulta lähtien

Taina Schneider tutkimustyöskentelyyn vuodelle 2021 12 kuukaudeksi 21000 euroa ja tutkimuskuluihin 800 euroa, vuodelle 2022 12 kuukaudeksi 21000 euroa ja vuodelle 2023 6 kuukaudeksi 10500 euroa, yhteensä 53300 euroa: Julkisrahoitteisten sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteinen hallinta. Yhteistuotanto ja yhteisluominen huumeongelmista kärsivien palveluissa

Terveyden tutkimus:

Ali Benkherouf tutkimustyöskentelyyn 6 kuukaudeksi 10500 euroa: Humalastako apua alkoholin juontiin?

Mia Haaranen tutkimustyöskentelyyn 2 kuukaudeksi 3500 euroa: The role of the anterior insula in alcohol reward

Juho Joutsa tutkimuskuluihin 29500 euroa: Riippuvuussairauksien hoitokohteet aivoissa

Nina Kaminen-Ahola tutkimustyöskentelyyn vuodelle 2021 6 kuukaudeksi 15000 euroa ja vuodelle 2022 6 kuukaudeksi 15000 euroa, yhteensä 30000 euroa: Raskaudenaikaisen alkoholialtistuksen vaikutus epigenomiin, geenien säätelyyn ja sikiönkehitykseen

Virve Kekkonen tutkimuskuluihin 17593 euroa: Nuoret ja Alkoholi Projekti – Seurantatutkimus

Maarit Koivisto tutkimustyöskentelyyn vuodelle 2021 6 kuukaudeksi 10500 euroa ja vuodelle 2022 5 kuukaudeksi 8750 euroa, yhteensä 19250 euroa: Päihteet päivystyksessä – Päihdeyliannostus- ja huumepsykoosiriskissä olevan potilaan tunnistaminen

Esa Korpi tutkimuskuluihin 9500 euroa ja Lauri Elsilä tutkimuskuluihin 9500 euroa, yhteensä 19000 euroa: Psykedeelien alkoholin juomista vähentävät vaikutukset

Anni-Maija Linden tutkimuskuluihin 12000 euroa: Aivojen palkkiorakenteiden herkkyyden säätely mGlu2/3-reseptoreiden kautta

Claudia Mariottini tutkimustyöskentelyyn 12 kuukaudeksi 21000 euroa: Buprenorfiinin päihdekäyttöön liittyvä kuolleisuus Suomessa

Teemu Peltonen tutkimustyöskentelyyn 6 kuukaudeksi 10500 euroa: Kannabiksen vaikutus psykoosiin sairastuvan oirekuvaan

Hanna Särkilä tutkimustyöskentelyyn 3,5 kuukaudeksi 6125 euroa: Bentsodiatsepiinien korkea-annoskäyttöön liittyvät tekijät: valtakunnallinen rekisteritutkimus

Daniel Seppälä tutkimustyöskentelyyn 3 kuukaudeksi 5250 euroa: Elämäntapahtumien, temperamentin ja mielialan vaikutus keski-iän alkoholin kulutukseen.

Rahapelitutkimus

Sebastien Berret tutkimustyöskentelyyn 12 kuukaudeksi 21000 euroa ja tutkimuskuluihin 500 euroa, yhteensä 21500 euroa: The production of gambling surplus in Europe: A political economy analysis.

Michael Egerer tutkimuskuluihin 20824 euroa: The new Tampere casino: Laying foundations for a longitudinal study on the impact on gambling behaviour, harm, and portfolio

Tanja Grönroos tutkimustyöskentelyyn 12 kuukaudeksi 21000 euroa: Rahapelikulutuksen, sosioekonomisten erojen, terveystekijöiden ja rahapelikäyttäytymisen välinen yhteys

Kalle Lind tutkimustyöskentelyyn 6 kuukaudeksi 10500 euroa: Rahapeliongelma ja rikollisuus

Niklas Mäkelä tutkimustyöskentelyyn 3 kuukaudeksi 5250 euroa ja tutkimuskuluihin 4000 euroa, yhteensä 9250 euroa: Rahapelaaminen ja riippuvuudet opioidiriippuvuuden lääkkeellisen korvaushoidon aloittavilla potilailla – kyselytutkimus

Joseph Macey tutkimustyöskentelyyn 12 kuukaudeksi 27000 euroa ja tutkimuskuluihin 2500 euroa, yhteensä 29500 euroa: Esports betting: Addressing issues raised by the coronavirus pandemic

Atte Oksanen tutkimuskuluihin 18792 euroa, Iina Savolainen tutkimustyöskentelyyn 9 kuukaudeksi 20250 euroa, Ilkka Vuorinen tutkimustyöskentelyyn 3 kuukaudeksi 5250 euroa ja myöhemmin nimettävä tutkija tutkimustyöskentelyyn 5 kuukaudeksi 11250 euroa, yhteensä 55542 euroa: Rahapelit digiajassa: rahapelaamisen murros ja uudet riskit

Pekka Sulkunen tutkimuskuluihin 25000 euroa: Assessment tool for gambling regulation