För att uppfylla sitt syfte delar stiftelsen ut stipendier och genomför eller låter genom erforderliga experter genomföra ovan nämnda forskningsarbete. Dessutom delar stiftelsen i samarbete med Institutet för hälsa och välfärd ut stipendier för forskning om spelberoende.