Palkinnot

Palkinnot

Alkoholitutkimussäätiö päätti kokouksessaan 13.11.2019 vuoden 2019 pro gradu- palkinnon jakamisesta

Tuhannen euron tunnustuspalkinto voidaan myöntää poikkeuksellisen ansiokkaalle alkoholi- tai huumetutkimuksen alan pro gradu -tutkielmalle.

Säätiöön oli saapunut poikkeuksellisen hyviä palkintohakemuksia, ja seuraavat pro gradu -työt päätettiin palkita:

  • Emmi Kykkänen: Viinanhimo syntinä ja sairautena. Alkoholismikuvaukset suomalaisissa näytelmäelokuvissa 1948–1958
  • Aleksi Paimander: Rajan ylittävän alkoholikaupan yhteiskuntataloudelliset vaikutukset – Suomen ja Viron välinen alkoholikauppa
  • Riina Palmroth: The Effect of Alcohol Hangover and Residual Zopiclone on Spatial Perception and Driving Skills
  • Taina Schneider: Uusi julkinen hallinta sosiaali- ja terveyspalvelujen hankinnassa. Tapaustutkimus innovatiivisesta huumehoidon hankinnasta
  • Anton von Schrowe: Huumausaineen luovuttajan rikosoikeudellinen vastuu käyttäjän itselleen aiheuttamasta seurauksesta: haittaperiaate, kriminalisoiminen ja aiheuttaminen

Alkoholitutkimussäätiö päätti kokouksessaan 13.11.2019 ensimmäisen Antti Murto -palkinnon jakamisesta

Tuhannen euron Antti Murto -tunnustuspalkinto voidaan myöntää poikkeuksellisen ansiokkaalle rahapelihaittoja koskevalle pro gradu -tutkielmalle.

Ensimmäinen Antti Murto -palkinto myönnettiin Tampereen yliopistossa hyväksytylle pro gradu -tutkielmalle:

Hannu Jouhki: Vapaus on suuri vankila: yhteiskunnallisen kehityksen yhteys addiktiokäyttäytymiseen.

Tutkielma on luettavissa osoitteessa http://urn.fi/URN:NBN:fi:uta-201811082797

Alkoholi- ja huumetutkimuksen pro gradu -palkinto

Yhdelle edellisen lukuvuoden aikana valmistuneelle, poikkeuksellisen ansiokkaalle alkoholi- tai huumetutkimuksen alan pro gradu -tutkielmalle voidaan myöntää 1.000 euron tunnustuspalkinto. Sitä koskevaan vapaamuotoiseen, sähköpostitse toimitettavaan hakemukseen on liitettävä tutkielma ja siitä annetut lausunnot pdf-muodossa.

Rahapelitutkimuksen Antti Murto -palkinto

Yhdelle edellisen lukuvuoden aikana valmistuneelle, poikkeuksellisen ansiokkaalle rahapelihaittoja koskevalle pro gradu -tutkielmalle voidaan myöntää 1.000 euron tunnustuspalkinto. Sitä koskevaan vapaamuotoiseen, sähköpostitse toimitettavaan hakemukseen on liitettävä tutkielma ja siitä annetut lausunnot pdf-muodossa.