Alkoholitutkimussäätiö

70 vuotta

Historiakatsaus

Alkoholitutkimussäätiö täyttää 70 vuotta 2020. Katsauksen on kirjoittanut dosentti Jussi Simpura, joka on työskennellyt ennen vuotta 2001 yli 20 vuotta alkoholitutkijana. Hän toimi Alkoholitutkimussäätiön hallituksen puheenjohtajana vuodet 2005-2019.

Historiakatsaus on jaettu 13 lukuun, jotka voi lukea itsenäisinä kokonaisuuksina.

 

Historical overview in English »

Historisk översikt på svenska »

VIITTAUSOHJE: Jussi Simpura: Alkoholitutkimussäätiö 70 vuotta – historiakatsaus. Alkoholitutkimussäätiö [verkkodokumentti]. Julkaisuaika: 28.8.2020. Saatavissa www.alkoholitutkimussaatio.fi/historiakatsaus

Liitteet

Katsauksen kirjallisuusluettelo Taulukko apurahansaajista Alkoholitutkimussäätiön toimihenkilöt, hallitus ja työvaliokunta Kuvioita Alkoholitutkimussäätiön toiminnasta