Julkaisut 2023

Julkaisut 2023

Väitöskirjat

Ali Benkherouf: Nature’s brewery to bedtime: The Role of hops in GABAA receptor modulation and sleep promotion. Turku: Turun yliopisto. https://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-9577-6 (artikkeliväitöskirja)

Claudia Mariottini: Contributory factors to fatal buprenorphine poisonings: Based on laboratory analysis and epidemiology. Helsinki: Helsingin yliopisto. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-9053-6 (artikkeliväitöskirja)

Taija Voutilainen: Gestational exposure to aflatoxin B1, alcohol, and tobacco: From in vitro investigations to epidemiological studies (Raskaudenaikainen altistuminen aflatoksiini B1:lle, alkoholille ja tupakalle: Kokeellisista epidemiologisiin tutkimuksiin). Kuopio: Itä-Suomen yliopisto. URN:ISBN:978-952-61-5011-6 (artikkeliväitöskirja)

Vertaisarvioidut alkuperäisartikkelit kansainvälisissä tiedejulkaisuissa

Auvinen P, Vehviläinen J, Marjonen H, Modhukur V, Sokka J, Wallen E, Rämö K, Ahola L, Salumets A, Otonkoski T, Skottman H, Ollikainen M, Trokovic R, Kahila H, Kaminen-Ahola N: Chromatin remodeler developmental pluripotency associated factor 4 (DPPA4) is a candidate gene for alcohol-induced developmental disorders. BMC Med. 20(1):495. https://doi.org/10.1186/s12916-022-02699-1

Hagfors H, Oksanen A, Salonen AH: Gambling Motives and Offshore Gambling: A Finnish Population Study. J Gambl Stud https://doi.org/10.1007/s10899-023-10253-8

Hagfors H, Vuorinen I, Savolainen I, Oksanen A: A longitudinal study of gambling motives, problem gambling and need frustration. Addictive Behaviors 144 https://doi.org/10.1016/j.addbeh.2023.107733

Kaasinen V, Honkanen E, Lindholm K, Jaakkola E, Majuri J, Parkkola R, Noponen T, Vahlberg T, Voon V, Clark L, Joutsa J, Seppänen M: Serotonergic and dopaminergic control of impulsivity in gambling disorder. Addiction Biology https://doi.org/10.1111/adb.13264

Katainen A, Uusitalo L, Saarijärvi H, Erkkola M, Rahkonen O, Lintonen T, Fogelholm M, Nevalainen J: Who buys non-alcoholic beer in Finland? Sociodemographic characteristics and associations with regular beer purchases. International Journal of Drug Policy https://doi.org/10.1016/j.drugpo.2023.103962

Koivula A, Oksanen A, Sirola A, Savolainen I, Kaakinen M, Zych I, Paek H-J: Life satisfaction with gambling communities: a cross-national study of excessive gambling actives among Finnish, South-Korean, Spanish and American emerging adults. Journal of Gambling Studies, 38, 1195–1214, https://doi.org/10.1007/s10899-021-10081-8

Koskela M, Piepponen TP, Andressoo JO, Voikar V, Airavaara M: Female C57BL/6J Mice Show Alcohol-Seeking Behaviour after Withdrawal from Prolonged Alcohol Consumption in Social Environment. Alcohol Alcohol 57: 405-412. https://doi.org/10.1093/alcalc/agab032

Latvala T, Lintonen T Raisamo S: Gambling Among Underage Alcohol Users Between 2008 and 2019: A National Cross-Sectional Study Among Finnish Adolescents. Journal of Adolescent Health 72(5): 796-802. https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2022.12.001

Macey J, Bujić M: The Talk of the Town: Community Perspectives on Loot Boxes. In: Ruotsalainen M, Törhönen M, Karhulahti VM (eds) Modes of Esports Engagement in Overwatch. Palgrave Macmillan, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-82767-0_11

Mattinen T, Macey J, Hamari J: Gambling in Digital Games and Esports: a scoping review. Proceedings of the 56th Hawaii International Conference on System Sciences. https://hdl.handle.net/10125/103110

Mattinen T, Macey J, Hamari J: A Ruse by Any Other Name: Comparing Loot Boxes and Collectible Card Games Using Magic Arena. Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction, Vol 7 Issue CHI PLAY Article No.: 401 pp 721–747. https://doi.org/10.1145/3611047

Moliner, R, Girych, M, Brunello, CA,…, Elsilä L,…, Korpi E et al. Psychedelics promote plasticity by directly binding to BDNF receptor TrkB. Nature Neuroscience 26, 1032–1041. https://doi.org/10.1038/s41593-023-01316-5

Mustonen A, Rodriquez A, Scott JG, Vuori M, Hurtig T, Halt AH, Miettunen J, Alakokkare AE, Niemelä S: Attention deficit hyperactivity (ADHD) and oppositional defiant disorder (ODD) symptoms in adolescence and risk of substance use disorders – a general population-based birth cohort study. Acta Psychiatrica Scandinavica 2023; 148(3): 277-287. https://doi.org/10.1111/acps.13588

Mäkelä P, Härkönen J, Lintonen T: Drinking in the home: What does it entail for younger and older Finns? Drug and Alcohol Review https://doi.org/10.1111/dar.13612

Savolainen I, Savela N, Oksanen A: Perceived Stress Moderates Spending Money on Digital Gaming and Gambling: A Nationwide Study of Finnish Adults. International Gambling Studies, https://doi.org/10.1080/14459795.2023.2235413

Schneider T, Kuussaari K, Virtanen P: Drug treatment service procurement: A systematic review of models, goals, and outcomes. Nordic Studies on Alcohol and Drugs. 2023;0(0). https://doi.org/10.1177/14550725231157503

Soares Mantere E, Savolainen I, Vuorinen I, Hagfors H, Oksanen A: A world divided: Investors and gamblers meet at the blockchains. In Martin E, Chrysochou P, Strong C (Eds.): Advances in blockchain research and cryptocurrency behavior. De Gruyter.

Vertaisarvioidut alkuperäisjulkaisut kansallisissa tiedesarjoissa

Jurvanen S, Vihreäsalo K, Laine S, Ahlstedt E: Nuorten huolta aiheuttava päihteiden käyttö korona-aikana. Teoksessa Laine S, Kauppinen E, Malm K, Hoikkala T (toim.) Nuoruus korona-ajan kaupungissa. Tutkimus nuorten vapaa-ajasta, jalkautuvasta nuorisotyöstä ja huolikasaumista. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, 189–213. https://www.nuorisotutkimusseura.fi/images/nuoruus_korona_ajan_kaupungissa.pdf

Kauppila E, Hellman M, Alanko A: Lupa unelmoida: Miten uutisten rahapelivoittamistarinat puhuttelevat lukijaa? Teoksessa Uusitalo S, Arstila V (Toim.): Ongelmallinen rahapelaaminen. Näkökulmia rahapelaamisen varjoihin ja tutkimuksen katvealueisiin. Turku, Eetos, 2023. Eetos 24 | Eetos ry

Uusitalo S, Arstila V (toim.): Ongelmallinen rahapelaaminen. Näkökulmia rahapelaamisen varjoihin ja tutkimuksen katvealueisiin. Turku, Eetos, 2023. https://eetos.org/2023/11/01/eetos-24/

Muut julkaisut

Karjalainen K, Lintonen T, Niemelä S: Terve Suomi: Kannabiksen käyttö. THL ilmiöraportti 2023. https://repo.thl.fi/sites/tervesuomi/ilmioraportit_2023/kannabiksen_kaytto.html

Latvala T, Lintonen T: Rahapelaamisen lisenssijärjestelmä on kaksiteräinen miekka. https://www.toivoverkkomedia.fi/artikkeli/rahapelaamisen-lisenssijarjestelma-on-kaksiterainen-miekka/

Mäkelä P, Härkönen J, Lintonen T, Niemelä S, Peña S: Terve Suomi: Alkoholin käyttö. THL ilmiöraportointi 2023. https://repo.thl.fi/sites/tervesuomi/ilmioraportit_2023/alkoholin_kaytto.html

Parhi K: Saadaan vähän kamaa – Suomen ensimmäinen huumeaalto ja hoidon pioneerit. Gaudeamus https://www.gaudeamus.fi/teos/saadaan-vahan-kamaa/

Vihreäsalo K: Läpinäkyvät lapset ja nuoret. Palvelujärjestelmien syrjäyttävät käytännöt. In Johanna Linner Matikka & Tiia Hipp (ed.) Traumainformoitu työote. Helsinki, PS-kustannus. Traumainformoitu työote – Johanna Linner Matikka – Tiia Hipp (toim.) | Santalahti (santalahtikustannus.fi)