Julkaisut 2022

Julkaisut 2022

Väitöskirjat

Essi Salama: Is substance use of any substance? Study on substance use and mental health on Russian, Somali and Kurdish origin populations in Finland. Turku: Turun yliopisto. https://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-8737-5 (artikkeliväitöskirja)

Vertaisarvioidut alkuperäisartikkelit kansainvälisissä tiedejulkaisuissa

Denissoff A, Mustonen A, Alakokkare A-E, Scott JG, Sami MB, Miettunen J, Niemelä S: Is early exposure to cannabis associated with bipolar disorder? Results from a Finnish birth cohort study. Addiction. 2022; 1– 9. https://doi.org/10.1111/add.15881

Luomanen J, Alasuutari P: The Rising Social Media and Declining Alcohol Use: The Case of Finnish Teenagers. Contemporary Drug Problems, https://doi.org/10.1177/00914509221077349

Mustonen A, Alakokkare A-E, Scott JG, Halt A-H, Vuori M, Hurtig T, Rodriguez A, Miettunen J, Niemelä S: Association of ADHD symptoms in adolescence and mortality in Northern Finland Birth Cohort 1986. Nordic Journal of Psychiatry, DOI: 10.1080/08039488.2022.2073389

Oksanen A, Mantere E, Vuorinen I, Savolainen I: Gambling and Online Trading: Emerging Risks of Real-Time Stock and Cryptocurrency Trading Platforms. Public Health, https://doi.org/10.1016/j.puhe.2022.01.027

Uusitalo L, Nevalainen J, Rahkonen O, Erkkola M, Saarijärvi H, Fogelholm M, Lintonen T: Changes in alcohol purchases from grocery stores after authorizing the sale of stronger beverages: the case of the reform of Finnish alcohol legislation in 2018. Nordic studies on Alcohol and Drugs https://doi.org/10.1177/14550725221082364

Voutilainen T, Rysä J, Keski-Nisula L, Kärkkäinen O: Self-reported alcohol consumption of pregnant women and their partners correlates both before and during pregnancy: A cohort study with 21,472 singleton pregnancies. Alcoholism: Clinical & Experimental Research

Vertaisarvioidut alkuperäisartikkelit kansallisissa tiedejulkaisuissa

Lintonen T, Kumpulainen P, Härkönen J, Mäkelä P: Millaisissa tilanteissa suomalaiset käyttävät alkoholia – ja miten tilanteet eroavat väestöryhmittäin? Yhteiskuntapolitiikka 87(2): 141-153 https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2022040527227

Perälä R, Leppo A: Turha kärsimys: Päihteisiin liittyvät institutionaaliset ongelmatilanteet eduskunnan oikeusasiamiehen ratkaisuissa. Yhteiskuntapolitiikka 87(1): 45-55. https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2022021519157

Muut julkaisut

Mäkelä P, Lintonen T: Suomalaiset käyttävät alkoholia tavallisimmin kotona perheen kesken tai yksin. Alko.fi verkkojulkaisu https://www.alko.fi/alko-oy/yritys/alkoholitutkimukset/suomalaiset-kayttavat-alkoholia-tavallisimmin-kotona-perheen-kesken-tai-yksin

Raisamo S, Selkee M, Lintonen T: Suomalainen rahapelitutkimuksen bibliografia 2016–2020. Yhteiskuntapolitiikka 87(1):85-95. https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2022021519150