Julkaisut 2022

Julkaisut 2022

Väitöskirjat

Tuomo Kainulainen: Studies on online horse race betting using individual-level betting data. Kuopio: Itä-Suomen yliopisto. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-61-4267-8 (artikkeliväitöskirja)

Essi Salama: Is substance use of any substance? Study on substance use and mental health on Russian, Somali and Kurdish origin populations in Finland. Turku: Turun yliopisto. https://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-8737-5 (artikkeliväitöskirja)

Vertaisarvioidut alkuperäisartikkelit kansainvälisissä tiedejulkaisuissa

Berret S, Marionneau V: The establishment and strategies of gambling providers in French-speaking Africa: The case of Pari Mutuel Urbain (PMU). In Nikkinen J, Marionneau V, Egerer M, editors, The Global Gambling Industry: Structures, Tactics, and Networks of Impact. 1 ed. Wiesbaden: Springer Gabler. https://researchportal.helsinki.fi/fi/publications/the-establishment-and-strategies-of-gambling-providers-in-french-

Denissoff A, Mustonen A, Alakokkare A-E, Scott JG, Sami MB, Miettunen J, Niemelä S: Is early exposure to cannabis associated with bipolar disorder? Results from a Finnish birth cohort study. Addiction. 2022; 1– 9. https://doi.org/10.1111/add.15881

Joutsa J, Moussawi K, Siddiqi SH: Brain lesions disrupting addiction map to a common human brain circuit. Nat Med. https://doi.org/10.1038/s41591-022-01834-y

Luomanen J, Alasuutari P: The Rising Social Media and Declining Alcohol Use: The Case of Finnish Teenagers. Contemporary Drug Problems, https://doi.org/10.1177/00914509221077349

Mustonen A, Alakokkare A-E, Scott JG, Halt A-H, Vuori M, Hurtig T, Rodriguez A, Miettunen J, Niemelä S: Association of ADHD symptoms in adolescence and mortality in Northern Finland Birth Cohort 1986. Nordic Journal of Psychiatry, DOI: 10.1080/08039488.2022.2073389

Mäkelä P, Kumpulainen P, Härkönen J, Lintonen T: Domestication of drinking: A survey study of changes in types of drinking occasion during periods of increasing and decreasing alcohol consumption in 2000s in Finland. Addiction https://doi.org/10.1111/add.15969

Oksanen A, Mantere E, Vuorinen I, Savolainen I: Gambling and Online Trading: Emerging Risks of Real-Time Stock and Cryptocurrency Trading Platforms. Public Health, https://doi.org/10.1016/j.puhe.2022.01.027

Penttala J, Mustonen A, Koivukangas A, Halme J, Karjalainen K, Aalto M: Concurrent use of alcohol and sedatives in Finnish general population. Journal of Substance Use https://doi.org/10.1080/14659891.2022.2084784

Savolainen I, Sirola A, Vuorinen I, Mantere E, Oksanen A: Online communities and gambling behaviors – a systematic review. Current Addiction Reports, https://doi.org/10.1007/s40429-022-00430-x

Savolainen I, Vuorinen I, Sirola A, Oksanen A: Gambling and gaming during COVID-19: The role of mental health and social motives in gambling and gaming problems. Comprehensive Psychiatry, https://doi.org/10.1016/j.comppsych.2022.152331.

Sulkunen P, Berret S, Marionneau V, Nikkinen J: Commercial Gambling and the Surplus for Society: A Comparative Analysis of European Companies. Critical Gambling Studies, 3(1). pp. 96-109. https://doi.org/10.29173/cgs92

Uusitalo L, Nevalainen J, Rahkonen O, Erkkola M, Saarijärvi H, Fogelholm M, Lintonen T: Changes in alcohol purchases from grocery stores after authorizing the sale of stronger beverages: the case of the reform of Finnish alcohol legislation in 2018. Nordic studies on Alcohol and Drugs https://doi.org/10.1177/14550725221082364

Voutilainen T, Rysä J, Keski-Nisula L, Kärkkäinen O: Self-reported alcohol consumption of pregnant women and their partners correlates both before and during pregnancy: A cohort study with 21,472 singleton pregnancies. Alcoholism: Clinical & Experimental Research

Vuorinen I, Savolainen I, Hagfors H, Oksanen A: Basic Psychological Needs in Gambling and Gaming Problems. Addictive Behaviors Reports, https://doi.org/10.1016/j.abrep.2022.100445.

Vertaisarvioidut alkuperäisartikkelit kansallisissa tiedejulkaisuissa

Lintonen T, Kumpulainen P, Härkönen J, Mäkelä P: Millaisissa tilanteissa suomalaiset käyttävät alkoholia – ja miten tilanteet eroavat väestöryhmittäin? Yhteiskuntapolitiikka 87(2): 141-153 https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2022040527227

Perälä R, Leppo A: Turha kärsimys: Päihteisiin liittyvät institutionaaliset ongelmatilanteet eduskunnan oikeusasiamiehen ratkaisuissa. Yhteiskuntapolitiikka 87(1): 45-55. https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2022021519157

Selkee M, Selin J, Raisamo S, Lintonen T: Rahapelaamisen kanavointi. Käsitteen käyttö ja sen merkitykset eri Pohjoismaissa. Yhteiskuntapolitiikka 87(3): 271-284. https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2022060844684

Muut julkaisut

Berret S: Book review: Sulkunen, P., Babor, T., Cisneros Örnberg, J., Egerer, M., Hellman, M., Livingstone, C., Marionneau, V., Nikkinen, J., Orford, J., Room, R. & Rossow, I. (2019). Setting Limits: Gambling, Sciences and Public Policy. Critical Gambling Studies, 2(2), pp.175-176. https://doi.org/10.29173/cgs119

Mäkelä P, Lintonen T: Suomalaiset käyttävät alkoholia tavallisimmin kotona perheen kesken tai yksin. Alko.fi verkkojulkaisu https://www.alko.fi/alko-oy/yritys/alkoholitutkimukset/suomalaiset-kayttavat-alkoholia-tavallisimmin-kotona-perheen-kesken-tai-yksin

Raisamo S, Selkee M, Lintonen T: Suomalainen rahapelitutkimuksen bibliografia 2016–2020. Yhteiskuntapolitiikka 87(1):85-95. https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2022021519150

Uusitalo L, Lintonen T: Hyvätuloiset lisäsivät alkoholiostojaan päivittäistavarakaupoista valikoiman laajentuessa. popNad verkkojulkaisu https://nordicwelfare.org/popnad/fi/artiklar/hyvatuloiset-lisasivat-alkoholiostojaan-paivittaistavarakaupoista-valikoiman-laajentuessa/

Vihreäsalo K: Sörkan päihteiden käyttäjää ei ole koko kylä kasvattanut, silti hän on yksi meistä. Ihmisyyden monet puolet -blogi. https://www.ihmisyydenmonetpuolet.com/jutut-ihmisyydenmonetpuolet/sorkan-paihteiden-kayttajaa-ei-ole-koko-kyla-kasvattanut