Julkaisut 2017

Julkaisut 2017

Väitöskirjat

Tiina Etelälahti: Voluntary alcohol drinking: relation to corticosteroids and alcohol-mediated testosterone elevation. Helsingin yliopisto http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-2709-9 (artikkeliväitöskirja)

Maria Heiskanen: Problem gamblers and money. Unbalanced budgets and financial recovery. Publications of the Faculty of Social Sciences 64/2017. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-3284-0 (artikkeliväitöskirja)

Suyen Karki: Substance use and psychosocial problems among Nepalese adolescents. Itä-Suomen yliopisto http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-61-2438-4 (artikkeliväitöskirja)

Riitta Matilainen: Production and consumption of recreational gambling in twentieth-century Finland. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-3282-6 (artikkeliväitöskirja)

Yaira Obstbaum-Federley: From the social sector to selective individualized prison practices? A study on substance abuse among prisoners and its treatment. Helsingin yliopisto http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-0636-0 (artikkeliväitöskirja)

Elsa Saarikkomäki: Trust in public and private policing: Young people’s encounters with the police and private security guards. Helsingin yliopisto http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-0638-4 (artikkeliväitöskirja)

Satu Venäläinen: Women as perpetrators of violence: Meanings of gender and violence in the tabloid press and in the narratives of women imprisoned for violent crimes. Helsingin yliopisto http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-3280-2 (artikkeliväitöskirja)

Vertaisarvioidut alkuperäisartikkelit kansainvälisissä tiedejulkaisuissa

Ahonen J, Tammi T, Hirschovits-Gerz T: Subtypes of problem gamblers, socio-cultural factors, and availability of gambling. Journal of Social Work Practice in the Addictions 17(4), 402-422.

Berg N, Kiviruusu O, Huurre T, Lintonen T, Virtanen P, Hammarström A: Associations between unemployment and heavy episodic drinking from adolescence to midlife in Sweden and Finland. European Journal of Public Health, ckx207, https://doi.org/10.1093/eurpub/ckx207

Egerer M: Glücksspielpolitik unter dem Blickwinkel des Gemeinwohls. Zeitschrift für Wett- und Glücksspielrecht, Sonderbeilage 3: 27-31.

Eriksson CJP, Etelälahti TJ, Apter SJ: Corticosteroid modulation and testosterone changes during alcohol intoxication affects voluntary alcohol drinking. Pharmacol Biochem Behav. 2017 Apr 24;157:9-15

Heiskanen M: Financial recovery from problem gambling: Problem gamblers’ experiences of social assistance and other financial support. Journal of Gambling Issues, Issue 35, 24-48.

Heiskanen M: Is it all about money? A qualitative analysis of problem gamblers’ conceptualisations of money. Nordic Studies on Alcohol and Drugs. Nordic Studies on Alcohol and Drugs 34(5) 362–374.

Härkönen J, Aalto M, Suvisaari J, Lintonen T, Mäki-Opas T, Peña S, Mäkelä P: Predictors of Persistence of Risky Drinking in Adults: An 11-Year Follow-Up Study. European Addiction Research 2017;23:231-237

Karjalainen K, Lintonen T, Hakkarainen P: Illicit drug use is increasing among non-medical users of prescription drugs – Results from population-based surveys 2002–2014. Drug and Alcohol Dependence 178:430-434. http://dx.doi.org/10.1016/j.drugalcdep.2017.05.041

Lainiola M, Linden A: Alcohol intake in two different mouse drinking models after recovery from the lipopolysaccharide-induced sickness reaction. Alcohol 65, 1-10.

Lidman S: Alkohol und Gewalt: Strafpraxis und Regelungen im frühneuzeitlichen Bayern. Teoksessa Heller M, Wüst W: Historische Kriminalitätsforschung in landesgeschichtlicher Perspektive: Fallstudien aus Bayern und seinen Nachbarländern 1500 – 1800.

Lintonen T, Nevalainen J: Has the Role of Personal Income in Alcohol Drinking Among Teenagers Changed between 1983 to 2013 – A Series of Nationally Representative Surveys in Finland. BMJ Open 2017;7,e013994.

Lund P.(2017) Christian Faith and Recovery from Substance Abuse, Guilt, and Shame. Journal of Religion & Spirituality in Social Work: Social Thought. Volume 36 (3), 346-366.

Macey J, Hamari J: Investigating relationships between video gaming, spectating esports, and gambling. Computers in Human Behavior 80:344-353.

Majuri J, Joutsa J, Johansson J, Voon V, Parkkola R, Alho H, Arponen E, Kaasinen V: Serotonin transporter density in binge eating disorder and pathological gambling: A PET study with [11C]MADAM. European Neuropsychopharmacology 27(12): 1281-1288.

Nordmyr J, Forsman A, Österman K: Gambling-related and alcohol-related problems: Associations to structural and psychological aspects of social ties in a Finnish population sample. Nordic Studies on Alcohol and Drugs 33 (4), 381- 397

Oinio V, Bäckström P, Uhari-Väänänen J, Raasmaja A, Piepponen P, Kiianmaa K: Dopaminergic modulation of reward-guided decision making in alcohol-preferring AA rats. Behavioural Brain Research 326: 87–95.

Rönkä S, Katainen A: Non-medical use of prescription drugs among illicit drug users: A case study on an online drug forum. International Journal of Drug Policy, 39, 62-68.

Rönkä, S. M., Karjalainen, K., Martikainen, P. T., & Mäkelä, P. Social determinants of drug-related mortality in a general population. Drug and Alcohol Dependence, 181, 37-43.

Saarikkomäki, E: Young people’s conceptions of trust and confidence in the crime control system: Differences between public and private policing. Criminology and Criminal justice, 1-17, DOI: 10.1177/1748895817700695

Salonsalmi A, Rahkonen O, Lahelma E, Laaksonen M: The association between alcohol drinking and self-reported mental and physical functioning: a prospective cohort study among City of Helsinki employees. BMJ Open. 2017; 7(4): e014368. doi: 10.1136/bmjopen-2016-014368

Sipilä P, Harrasova G, Mustelin L, Rose RJ, Kaprio J, Keski-Rahkonen A: “Holy anorexia”—relevant or relic? Religiosity and anorexia nervosa among finnish women. Int J Eat Disord. 50:406-414.

Sipilä P, Rose RJ, Kaprio J: Drinking and mortality: long-term follow-up of drinking-discordant twin pairs. Addiction. 111(2):245-54.

Suhonen N, Saastamoinen J: How Do Prior Gains and Losses Affect Subsequent Risk Taking? New Evidence from Individual-Level Horse Race Bets. Management Science http://dx.doi.org/10.1287/mnsc.2016.2679

Tuominen T, Korhonen T, Hämäläinen H, Katajisto J, Vartiainen H, Joukamaa M, Lintonen T, Wuolijoki T, Jüriloo A, Lauerma H: The Factors Associated with Criminal Recidivism in Finnish Male Offenders: Importance of Neurocognitive Deficits and Substance Dependence. Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention http://dx.doi.org/10.1080/14043858.2017.1305037

Vertaisarvioidut alkuperäisartikkelit kansallisissa tiedejulkaisuissa

Heinonen, M. & Pitkänen, T. Korvaushoitopotilaiden oheispäihteiden käyttö ja toimintakyky. Tietopuu: Tutkimussarja 3/2017: 1-16.

Karjalainen K, Lintonen T: Rattijuopoilla voi olla monia terveydellisiä ja sosiaalisia ongelmia. Lääkäreillä keskeinen rooli PKV-lääkkeiden käytön seurannassa. Duodecim 133(10):927-34.

Lauronen JP, Mäkelä S, Salminen P, Hiilamo H: Alkoholiteollisuuden strategiat alkoholijuomien mainosrajoitusten vastustamiseksi. Yhteiskuntapolitiikka 82(2):141—152.

Rönkä, S: ”Kaikki oli ihan keltasii” – pistämisestä ja yliannostuksista. Teoksessa Kainulainen, H., Savonen, J. & Rönkä, S. (toim.) Vanha liitto: Kovien huumeiden käyttäjät 1960–1970-lukujen Helsingissä. Vuosikerta SKS:n toimituksia 1433. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki.

Silen Y, Raevuori A, Sipilä P, Jüriloo E, Tainio V-M, Marttunen M, Keski-Rahkonen A: Nuoren laihuushäiriön hoito ja erikoissairaanhoidon kustannukset. Duodecim 132:2115-23.

Simonen J, Tigerstedt C, Törrönen J, Vismanen E: Kohtaavatko nuorten ja vanhempien näkemykset alkoholinkäytöstä? Nuorisotutkimus 35(3), 38-52.

Wilska TA, Lintonen T: Nuorten rahat ja yhteiskunnallinen muutos. Teini-ikäisten tulot ja niihin vaikuttavat tekijät 1983-2013. Yhteiskuntapolitiikka 82(1): 5-18.

Muut julkaisut

Hellman M: Promoting vices – An introduction to research on the advertising of coercive products. Helsinki, Unigrafia.

Kaarre O: Nuoruusiän runsas alkoholinkäyttö muuttaa aivojen sähköistä toimintaa. Erikoislääkäri 27(2):67-70.

Kainulainen H, Rönkä S, Savolainen J: Vanha liitto – kovien huumeiden käyttäjät 1960-1970 -lukujen Helsingissä. Helsinki, SKS toimituksia 1433.

Orjasniemi T, Pirskanen H: Seksuaalinen väkivalta päihdeperheessä tyttöjen kokemana ja näkemänä. Teoksessa Kiuru H, Strömberg-Jakka M (toim.): Seksuaalisuuden tabut suljetuissa yhteisöissä. UniPress Global [Ei merkittyä julkaisupaikkaa], 174–199.

Lintonen T, Karjalainen K: Rohkeus auttaa ongelmaisia vähentää rattijuopumuksia. Kaleva Yläkerta 4.11.2017 s.32.

Lintonen T, Simpura J: Miten tutkimus jättää jälkensä politiikkaan ja myöhempään tutkimukseen? Esimerkkinä ”Purppurakirjan” kansanterveydellinen näkökulma alkoholipolitikkaan. Yhteiskuntapolitiikka 82(1): 100-105.

Obstbaum-Federley O: Vankien päihdeongelmiin puuttumisessa monia haasteita. Haaste 1/2017

Pitkänen T, Kaskela T, Tourunen J: Päihdehoidon asiakaskunta ja päihdeongelmaan liittyvä ennenaikaisen kuoleman riski: hoito- ja rekisteritietoihin perustuva seurantatutkimus. Helsinki, A-klinikkasäätiön raporttisarja 66.

Savonen, J., & Rönkä, S. M. (2017). Epilogi. teoksessa H. Kainulainen, J. Savonen, & S. Rönkä (Toimittajat), Vanha liitto: Kovien huumeiden käyttäjät 1960–70-lukujen Helsingistä (Vuosikerta SKS:n toimituksia 1433). Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Sipilä P: Yksikin alkoholiannos päivässä lisää kuolemanvaaraa. Duodecim 2016;132(1):87.