Julkaisut 2016

Julkaisut 2016

Väitöskirjat

Haghighi P S: Novel pathomechanisms ofintrauterine growth restriction in fetal alcohol syndrome in a mouse model. Acta Universitatis Ouluensis, D Medica 1381. Oulun yliopisto, Oulu 2016. Väitöskirja (artikkeli)

Räsänen T: Terveys pelissä. Nuorten rahapelaamisen yhteys riskikäyttäytymiseen. Acta Universitatis Tamperensis; 2222, Tampere University Press, Tampere 2016. ISBN 978-952-03-0256-6, ISSN 1455-1616. Väitöskirja (artikkeli)

Salonsalmi A: Alcohol drinking, health-related functioning and work disability. Dissertationes Scholae Doctoralis Ad Sanitatem Investigandam Universitatis Helsinkiensis. URN:ISBN:978-951-51-2701-3. Väitöskirja (artikkeli)

Vertaisarvioidut alkuperäisartikkelit kansainvälisissä tiedejulkaisuissa

Dudek M, Canals S, Sommer WH, Hyytiä P: Modulation of nucleus accumbens connectivity by alcohol drinking and naltrexone in alcohol-preferring rats: A manganese-enhanced magnetic resonance imaging study. European Neuropsychopharmacology 26, 445–455.

Dudek M, Hyytiä P: Alcohol preference and consumption are controlled by the caudal linear nucleus in alcohol-preferring rats. European Journal of Neuroscience 43(11): 1440–1448.

Egerer M, Alanko A: Problem gambling and the non-medical addiction model: Finnish general practitioners’ and social workers’ views. Sosiologia 52(4):364-380.

Egerer M, Hellman M, Rolando S, Bujalski M: General practitioners’ position on problematic gambling in three European welfare states. In: Hellman M, Berridge V, Duke K, Mold A (eds.): Concepts of Addictive Substances and Behaviours across Time and Place. Oxford University Press, p. 169-192.

Haghighi P S, Salonurmi T, Nagy I, Koivunen P, Vuoristo J, Räsänen J, Sormunen R, Vainio S, Savolainen M J: Alcohol-induced premature permeability in mouse placenta-yolk sac barries in vivo. Placenta 33 (2012): 866-873.

Haghighi P S, Alhonen L, Salonurmi T, Savolainen M J: Ethanol-induced impairment of polyamine homeostasis – A potential cause of neural tube defect and intrauterine growth restriction in fetal alcohol syndrome. Biochem Biophys Res Comm 446 (2014): 173-178.

Heiskanen M, Toikka A: Clustering Finnish Gambler Profiles Based on the Money and Time Consumed in Gambling Activities. Journal of Gambling Studies 32(2):363-377. http://dx.doi.org/10.1007/s10899-015-9556-8

Jääskeläinen M, Holmila M, Notkola I-L, Raitasalo K: Mental disorders and harmful substance use in children of substance abusing parents – a longitudinal register-based study on a complete birth cohort born in 1991. Drug and Alcohol Review, DOI: 10.1111/dar.12417.

Jääskeläinen M, Holmila M, Notkola I-L, Raitasalo K: A typology of families with parental alcohol or drug abuse. Addiction Research & Theory, 24(4), 288-299.

Kaarre O, Kallioniemi E, Könönen M, Tolmunen T, Kekkonen V, Kivimäki P, Heikkinen N, Ferreri F, Laukkanen E, Määttä S: Heavy alcohol use in adolescence is associated with altered cortical activity: a combined TMS–EEG study. Addiction Biology DOI: 10.1111/adb.12486

Kaskela T, Pitkänen T: The Effects of Gender and Previous Prison Sentence on the Risk of Committing Crime Among a Substance-Abusing Population. Crime & Delinquency Crime & Delinquency, DOI 10.1177/0011128716682229

Korpi E, Linden AM, Hytönen H, Paasikoski N, Vashchinkina E, Dudek M, Herr DR, Hyytiä P: Continuous delivery of naltrexone and nalmefene leads to tolerance in reducing alcohol drinking and to supersensitivity of brain opioid receptors. Addiction Biology doi:10.1111/adb.12393

Koskela M, Biick S, Vdikar V, Richie CT, Domanskyi A, Harvey BK, Airavaara M: Update of neurotrophic factors in neurobiology of addiction and future directions. Neurobiol Disease http://dx.doi.org/10.1016/j.nbd.2016.05.010

Lintonen T, Härkönen J, Raitasalo K-M, Härkänen T, Mäkelä P: Decreasing adolescent drinking: Is there evidence of a continuation into future adult cohorts? APC-analysis of adolescent drinking in Finland, 1983–2013. Scandinavian Journal of Public Health DOI: 10.1177/1403494816665505

Liu Y, Wang M, Tynjälä J, Villberg J, Lv Y, Kannas L: Socioeconomic differences in adolescents’ smoking: a comparison between Finland and Beijing, China. Liu et al. BMC Public Health (2016) 16:805.

Majuri J, Joutsa J, Johansson J, Voon V, Alakurtti K, Parkkola R, Lahti T, Alho H, Hirvonen J, Arponen E, Forsback S, Kaasinen V: Dopamine and Opioid Neurotransmission in Behavioral Addictions: A Comparative PET Study in Pathological Gambling and Binge Eating. Neuropsychopharmacology (2016), 1-9.

Mustonen H, Mäkelä P, Lintonen T: Situational drinking in private and public locations: a multilevel analysis of blood alcohol level in Finnish drinking occasions. Drug and Alcohol Review, DOI: 10.1111/dar.12432

Räsänen T, Lintonen T, Raisamo S, Konu A: How much gambling is too much? Identifying potential problem gambling among adolescents. International Journal of Adolescent Medicine and Health, DOI 10.1515/ijamh-2015-0073

Räsänen T, Lintonen T, Tolvanen A, Konu A: The role of social support in the association between gambling, poor health, and health risk-taking. Scandinavian Journal of Public Health 1403494816654380, first published on June 15, 2016 as doi:10.1177/1403494816654380

Räsänen T, Lintonen T, Tolvanen A, Konu A: Social support as a mediator between gambling and problem behavior among 14- to 16-year-old adolescents. BMJ Open 2016;6:e012468. doi:10.1136/bmjopen-2016-012468

Rönkä S, Katainen A: Non-medical use of prescription drugs among illicit drug users: A case study on an online drug forum. International Journal of Drug Policy 39: 62-68.

Salonsalmi A, Rahkonen O, Lahelma E, Laaksonen M. Changes in alcohol drinking and subsequent sickness absence. Scandinavian Journal of Public Health 43: 364-372.

Uhari-Väänänen J, Raasmaja A, Bäckström P, Oinio V, Airavaara M, Piepponen P, Kiianmaa K: Accumbal μ-Opioid Receptors Modulate Ethanol Intake in Alcohol-Preferring Alko Alcohol Rats. Alcoholism: Clinical and Experimental Research 40(10): 2114–2123.

Virtanen P, Lintonen T, Westerlund H, Nummi T, Janlert U, Hammarström A: Unemployment in the teens and trajectories of alcohol consumption in adulthood. BMJ Open 2016;6:e006430 doi:10.1136/bmjopen-2014-006430

Vertaisarvioidut alkuperäisartikkelit kansallisissa tiedejulkaisuissa

Palukka H, Auvinen P, Mahlamäki M: Maaseutu, raviurheilu ja rahapelaaminen – Miten maaseutua käytetään puheen tulkinnallisena voimavarana? Maaseudun uusi aika 22(1): 21-33.

Räsänen T, Lintonen T, Raisamo S, Matikka A, Konu A: Rahapelaaminen ja päihteiden käyttö – Onko nähtävissä eroja valtaväestön, suomenruotsalaisten ja maahanmuuttajataustaisten nuorten välillä? Yhteiskuntapolitiikka 81(4):384-394

Saarikkomäki E: Nuorten näkökulmia onnistuneisiin kohtaamisiin vartijoiden ja poliisien kanssa. Teoksessa Lampela, Pauliina, Leppävuori, Mikko & Puomilahti, Ilkka (toim.). Hengailua, kohtaamisia ja yhdessä olemista. Nuoruuden elementtejä ja työmuotoja julkisissa ja puolijulkisissa tiloissa. Kuopio: Nuorten Palvelu ry, s. 174–185.

Muut julkaisut

Karjalainen K, Lintonen T: Rattijuopoilla ongelmat kasautuvat – tuloksia suomalaisesta rekisteritutkimuksesta. Yhteiskuntapolitiikka 81(6):711-716

Karvinen J, Sotamaa O: Pelit hyvän ja pahan tuolla puolen. Duodecim 131(23):2253-2256.

Karttunen T: Päihdeongelmiin kiinnittyvä ylisukupolvisuus. Teoksessa Nousiainen K, Yliruka L, Petrelius P (toim.) Puheista tekoihin! Ylisukupolvisten ongelmien ehkäiseminen lastensuojelussa ja perhe-ja sosiaalipalveluissa. Työpapereita 20/2016. THL & Socca: Helsinki, 117-140.

Karttunen T: Vauvaperheiden päihdehoidon orientaatioista. Katsaus tutkimukseen. Yhteiskuntapolitiikka 81 (5), 567-575.

Kaskela T, Pitkänen T: Nuori ikä, huumeongelmat ja työttömyys lisäsivät päihdeongelmaisten riskiä omaisuusrikoksiin. Tiimi 1/2017: 28-29.

Konstenius R: Kyselystä kybernetiikkaan – rahapelien toimintaympäristön muutos edellyttää tutkimusteknologiaa ja uusia tutkimusmalleja. Yhteiskuntapolitiikka 81(1):103-108.

Laakasuo M, Palomäki J, Lappi O: Pokerin psykologiaa. Psykologia,50(3), 180-193.

Lidman S: Viinanhuuruja ja nyrkiniskuja. Milloin kotikurituksesta tuli oikeudetonta väkivaltaa? Teoksessa Heinonen M, Räsänen M: Pohjoinen reformaatio. Turku: Turun Historiallinen yhdistys.

Lidman S: Väkivaltakulttuurin perintö. Sukupuoli, asenteet ja historia. Helsinki: Gaudeamus.

Lintonen T, Nordmyr J, Raisamo S, Tammi T: Suomalainen rahapelitutkimus syntyi Arpalaislain myötävaikutuksella: rahapelitutkimuksen bibliografia 2016. Yhteiskuntapolitiikka 81(4):437-446

Matilainen R: Cultural and Social Meanings of Gambling in Finland and Sweden: A Historical Perspective. In Random Riches. Gambling Past & Present. Edited by Manfred Zollinger. Routledge 2016, pp. 119–131.

Myllymaa A, Matilainen R: Eurooppalaisen rahapelipolitiikan suuri murros vielä edessä? Avauksia. Yhteiskuntapolitiikka 81(4):469-476.

Pitkänen T, Tourunen J, Kaskela T: Eri vuosikymmenillä syntyneet päihdehoidon asiakkaat. Tiimi 1/2016: 26-27.

Saarikkomäki E: Nuorten näkökulmia onnistuneisiin kohtaamisiin vartijoiden ja poliisien kanssa. Teoksessa Lampela, Pauliina, Leppävuori, Mikko & Puomilahti, Ilkka (toim.). Hengailua, kohtaamisia ja yhdessä olemista. Nuoruuden elementtejä ja työmuotoja julkisissa ja puolijulkisissa tiloissa. Kuopio: Nuorten Palvelu ry, s. 174–185.

Salovaara P: Suomessa on jo yli 70 pienpanimoa, mutta väkimäärältään samankokoisessa Tanskassa panimoita on jo 120. Talouselämä Tebatti 19.11.2016.

Simonen J, Pirskanen H, Kataja K, Holmila M, Tigerstedt C: Kun vanhempi juo liikaa – nuorten kokemukset ja voimavarat. Teoksessa Holmila M, Raitasalo K, Tigerstedt C (toim.): Sukupolvien sillat ja kasvamisen – vanhemmat, lapset ja alkoholi. Helsinki: THL.