Julkaisut 2011

Julkaisut 2011

Väitöskirjat

Alatalo, Päivikki: Markers of liver function and oxidative stress in alcohol consumers with or without overweight. Tampere university Press, acta universitatis tamperensis 1592, 2011. isBn: 978-951-44-8365-3 (artikkeliväitöskirja)

Kaartinen, Aija: Kansan raittiudeksi ja kotien onneksi. naisten kieltolakimielipiteet ja toiminta kieltolain puolesta ja sitä vastaan 1919–1932. suomalaisen Kirjallisuuden seura, helsinki, 300 s, 2011. (monografiaväitöskirja)

Nissinen, Antti: humoral immune response to phosphatidylethanol. acta universitatis ouluensis D Medica 1113. university of oulu, oulu. (artikkeliväitöskirja)

Perälä, Jussi: ”Miksi lehmät pitää tappaa?” etnografinen tutkimus 2000-luvun alun huumemarkkinoista helsingissä. thL tutkimus 56, helsinki, 2011. (monografiaväitöskirja)

Vertaisarvioidut alkuperäisartikkelit kansainvälisissä tiedelehdissä

Grittner, U & Gmel, G & Ripatti, S & Bloomfield, K & Wicki, M: Missing value imputation in longitudinal measures of alcohol consumption. int j Methods Psychiatr res. March ; 20(1): 50–61, 2011. doi:10.1002/mpr.330.

Härkönen, Janne & Mäkelä, Pia: age, Period and Cohort analysis of Light and Binge Drinking in Finland, 1968–2008. alcohol and alcoholism 46 (3): 349–356, 2011.

Impinen, A & Karjalainen, K & Mäkelä, P & Haukka, J & Lintonen, T & Lillsunde, P & Rahkonen, O & Ostamo, A: The association between social determinants and drunken driving. a 15-year register-based study of 81,125 suspects. alcohol and alcoholism 46(6):721–728, 2011.

Joutsa, Juho & Martikainen, Kirsti & Vahlberge, Tero & Voon, Valerie & Kaasinen, Valtteri: impulse control disorders and depression in Finnish patients with Parkinson’s disease. Parkinsonism and related Disorders 18(2):155–160, 2011.

Joutsa, J & Saunavaara, J & Parkkola, R & Niemelä, S & Kaasinen. V: extensive abnormality of brain white matter integrity in pathological gambling. Psychiatry research: neuroimaging 2011;194(3):340–6.

Karjalainen, K & Lintonen, T & Impinen, A & Lillsunde, P & Mäkelä, P & Rahkonen, O & Haukka, J & Ostamo, a: socioeconomic Determinants of Drugged Driving – a register-Based study. addiction 106(8):1448–1459, 2011.

Koskinen, SM & Ahveninen, J & Kujala, T & O’Donnel, BF & Viken, RJ & Kaprio, J & Näätänen, R & Rose RJ: a longitudinal twin study of effects of adolescent alcohol abuse on the neurophysiology of attention and orienting. alcoholism: Clinical and experimental research 35(7):1339–1350, 2011.

Laaksonen, E & Lahti, J & Sinclair, JD & Heinälä, P & Alho, H: Predictors for the efficacy of naltrexone treatment in alcohol Dependence: sweet Preference. alcohol and alcoholism 46(3):308–311, 2011.

Lahti, Raimo A. & Sajantila, Antti & Korpi, Helena & Poikolainen, Kari & Vuori, Erkki: under-recording of ethanol intoxication and poisoning in cause-of-death data: Cause and consequences. Forensic science international 212: 121–125, 2011.

Lavikainen, H & Salmi, V & Aaltonen, M & Lintonen, T: alcohol-related harms and risk behaviours among adolescents: Does drinking style matter? journal of substance use jun 2011, Vol. 16, no. 3: 243–255, 2011.

Lehtonen, M & Storvik, M & Malinen, H & Hyytiä, P & Lakso, M & Auriola, S & Wong, G & Callaway, JC: Determination of endocannabinoids in nematodes and human brain tissue by liquid chromatography electrospray ionization tandem mass spectrometry. j Chromatogr B analyt technol Biomed Life sci. 2011 apr 1;879(11–12):677–94. epub, Feb 28, 2011.

Lintonen, T & Obstbaum, Y & Kääriäinen, J & Vartiainen, H & Aarnio, J & von Gruenewaldt, V & Hakamäki, S & Viitanen, P & Wuolijoki, T & Joukamaa, M: The changing picture of substance abuse problems among Finnish prisoners. social Psychiatry and Psychiatric epidemiology, online FirstTM, 2011. doi: 10.1007/s00127-011-0390-8.

Lintonen, T & Vartiainen, H & Aarnio, J & von Gruenewaldt, V & Hakamäki, S & Viitanen, P & Wuolijoki, T & Joukamaa, M: Drug abuse among prisoners – by any definition, it’s a big problem. substance use & Misuse 46:440–451, 2011.

Liu, Y & Wang, M & Villberg, J & Torsheim, T & Tynjälä, J & Lv, Y & Kannas, L: reliability and validity of Family affluence scale (Fas ii) among adolescents in Beijing, China. Children indicators research, 2011. Doi: 10.1007/s12187-011-9131-5.

Nuutinen, S & Vanhanen, J & Pigni, MC & Panula, P: effects of histamine h3 receptor ligands on the rewarding, stimulant and motor-impairing effects of ethanol in DBa/2j mice. neuropharmacology 60:1193– 1199, 2011.

Nuutinen, S & Lintunen, M & Vanhanen, J & Ojala, T & Rozov, S & Panula, P: evidence for the role of histamine h3 receptor in alcohol consumption and alcohol reward in mice. neuropsychopharmacology 36:2030–40, 2011.

Nuutinen, S & Kiianmaa, K & Panula, P: DarPP-32 and akt regulation in ethanol-preferring aa and ethanol-avoiding ana rats. neurosci. Lett. 503:31-6, 2011.

Panhelainen, AE & Vekovischeva, OY & Aitta-Aho, T & Rasanen, I & Ojanperä, I & Korpi, ER: “Diazepam-induced neuronal plasticity attenuates locomotor responses to morphine and amphetamine challenges in mice” neuroscience, 29(192):312-21, 2011.

Panula, P & Nuutinen, S: The role of histamine and histamine h3 receptor in alcohol addiction. j. Pharmacol. exp. Ther. 336:9-16, 2011.

Poikolainen, Kari & Paljärvi, Tapio & Mäkelä, Pia: risk Factors for alcohol-specific hospitalizations and Deaths: Prospective Cohort study. alcohol and alcoholism, 2011; doi: 10.1093/alcalc/agr013.

Saarnio, P: The relationship between general therapeutic orientation, big five personality traits and interpersonal functioning in substance abuse therapists: an explorative study. addictive Disorders & Their treatment 10 (1), 29–36, 2011.

Saarnio, P: Therapist’s preference on motivational interviewing and its relationship to interpersonal functioning and personality traits. Counselling Psychology Quarterly 24 (3), 171–180, 2011.

Saarnio, P: Therapists’ big five personality traits and interpersonal functioning in the substance abuse field: a cluster-analytic study. journal of substance use 16 (5), 348–358, 2011.

Simonen, Jenni: in control and out of control. The discourse on intoxication among young Finnish women in the 1980s and 2000s. naD, nordic studies on alcohol and Drugs 28 (2): 131–145, 2011.

Viitanen, P & Vartiainen, H & Lintonen, T & Aarnio, J & von Gruenewaldt, V & Hakamäki, S & Wuolijoki, T & Joukamaa, M: hepatitis a, B, C and hiV infections among Finnish Female Prisoners-Young Females a risk Group. journal of infection 62:59-66, 2011.

Virtaa, JJ & Järvenpää, T & Heikkilä, K & Perola, M & Koskenvuo, M & Räihä, I & Rinne, JO & Kaprio, J: Midlife alcohol consumption and later risk of cognitive impairment: a twin follow-up study. j alzheimers Dis. 22(3):939-48, 2010.

Vertaisarvioidut alkuperäisartikkelit kotimaisissa tiedelehdissä

Huurre, T & Lintonen, T & Kiviruusu, O & Aro, H & Marttunen, M: nuoruusiän runsaan alkoholin käytön pitkäaikaisvaikutukset aikuisiän psykososiaaliseen hyvinvointiin. Yhteiskuntapolitiikka 76(3):278-288, 2011.

Kekki, Tuula: solidaarisuus ja itsekeskeisyys huumeita käyttävien taparikollisten moraalikoodistossa. sosiologia 47:3, 173–187, 2010.

bstbaum, Y & Lintonen, T & Aarnio, J & von Gruenewaldt, V & Hakamäki, S & Mattila, A & Vartiainen, H & Viitanen, P & Wuolijoki, T & Joukamaa, M: Päihdehaittojen laitosmuotoisen kontrollin jakautuminen eri viranomaisten kesken aikavälillä 1985 – 2006. Yhteiskuntapolitiikka 76(1): 30–44, 2011.

Raitasalo, Kirsimarja & Simonen, Jenni: alaikäiset juovat entistä vähemmän, mutta nuorten aikuisten juominen lisääntyy. Yhteiskuntapolitiikka, 76 (1), 17–29, 2011.

Simonen, Jenni: hyväksyttyä, haluttua ja hävettyä. juomisen naiskuvat ja sukupuolijärjestykset eri-ikäisten naisten kuvaamana. Yhteiskuntapolitiikka 76(5):494–510, 2011.

Wuolijoki, T & Vartiainen, H & Aarnio, J & von Gruenewaldt, V & Mattila, A & Lintonen, T & Viitanen, P & Joukamaa, M: sakkovangit ovat vangeista sairaimpia ja huono-osaisimpia. suomen lääkärilehti 66(44):3301–3306, 2011.

Muut julkaisut

Kouvonen, Petra: ”Lasten osallistuminen ammatillisten perhekotien arkisen järjestyksen sääntelykäytäntönä” teoksessa ”Lapset, nuoret ja uudet hallinnan käytännöt” toim. Mirja satka, timo harrikari, elina Pekkarinen ja Leena alanen, s. 205–243. tampere, vastapaino, 2011.

Lintonen, Tomi: nuorten alkoholikäytön tutkimus suomessa 2000-luvulla. Yhteiskuntapolitiikka 76 (5):575−580, 2011.

Lintonen Tomi: The Drinking habit survey revival. nordic studies on alcohol and Drugs 28 (2):163-168, 2011.

Murto, Antti: rahapeliongelma ja sosiaalityö, teoksessa sosiaalityön käsikirja. Kananoja, aulikki & Lähteinen, Martti & Marjamäki, Pirjo (toim.) 3. uudistettu painos. helsinki: tietosanoma, 2011.

Poikolainen, Kari: juopottelu on vakava ongelma. suomen lääkärilehti 66:1723, 2011.

Poikolainen, Kari: Mitä addiktiot ovat? Yhteiskuntapolitiikka 76 (2):192- 200, 2011.

Poikolainen, Kari: Free will and the nature of addiction. Department of social sciences, research reports, Working Papers of images and Theories of addiction no 3, university of helsinki, 2010.

Poikolainen, Kari: addiktio saapuu helsingin sanomiin. Yhteiskuntapolitiikka 76, 2, 229–230, 2011.

Rönkä, Sanna: huumepoliittista viisastenkiveä etsimässä. Yhteiskuntapolitiikka 76(3):350–351, 2011.