Julkaisut 2014

Julkaisut 2014

Väitöskirjat

Egerer, Michael: Institutional footprints in the addiction image: A focus-group study with Finnish and French general practitioners and social workers. University of Helsinki, Publications of the Department of Social Research. Väitöskirja (artikkeli)

Hirschovits-Gerz, Tanja: Suomalaisten riippuvuuksia koskevat mielikuvat. Tampereen yliopisto, Acta Universitatis Tamperensis 1963. Väitöskirja (artikkeli)

Maunu, Antti: Yöllä yhdessä – yökerhot, biletys ja suomalainen sosiaalisuus. Helsingin yliopisto, Sosiaalitieteiden laitoksen julkaisuja 2014:6. Väitöskirja (monografia)

Nieminen, Erkki: Henki vastaan alkoholi : AA-toiminnan synty ja kehitys Lahdessa 1950-1995. Itä- Suomen yliopisto, Dissertations in Education, Humanities, and Theology, no 51. Väitöskirja (monografia)

Paljärvi, Tapio: Subjective measures of binge drinking and adverse health outcomes – Self-reported intoxications, hangovers, and alcohol-induced pass-outs as indicators of at-risk drinking patterns in the Finnish adult population. Helsingin yliopisto, Publications of public health M 216. Väitöskirja (artikkeli)

Tuomisto, Sari: Intestinal Bacteria. Post-mortem changes, migration and association with alcoholic liver cirrhosis. Tampereen yliopisto. Acta Universitatis Tamperensis 1977. Väitöskirja (artikkeli)

Vertaisarvioidut alkuperäisartikkelit kansainvälisissä tiedejulkaisuissa

Halonen JI, Kivimäki M, Pentti J, Virtanen M, Subramanian SV, Kawachi I, Vahtera J: Association of the Availability of Beer, Wine, and Liquor Outlets with Beverage-Specific Alcohol Consumption: A Cohort Study. Alcoholism: Clinical and Experimental Research 38(4):1086-1093. DOI: 10.1111/acer.12350

den Hollander B, Sundström M, Pelander A, Ojanperä I, Mervaala E, Korpi ER, Kankuri E: Keto Amphetamine Toxicity—Focus on the Redox Reactivity of the Cathinone Designer Drug Mephedrone. Toxicological Sciences, 141(1), 2014, 120–131. doi: 10.1093/toxsci/kfu108

Häkkinen M, Vuori E, Kalso E, Gergov M, Ojanperä I: Profiles of pregabalin and gabapentin abuse by postmortem toxicology. Forensic Science International 241: 1–6

Karjalainen K, Haukka J, Lillsunde P, Lintonen T, Mäkelä P: The arrest of drivers under the influence as a predictor of subsequent social disadvantage and death. Drug and Alcohol Dependence 137:114–120. DOI: 10.1016/j.drugalcdep.2014.01.018.

Karki S, Laukkanen E, Länsimies-Antikainen H, Voutilainen A, Pietilä A-M. 2014. Self-reported emotional and behavioral problems in Nepalese adolescents from urban and rural areas. Nursing & Health Sciences, first published online: 13 OCT 2014. DOI: 10.1111/nhs.12169

Konu A, Joronen K, Lintonen T: Seasonality in school well-being. Child Indicators Research, DOI 10.1007/s12187-014-9243-9.

Laakasuo M, Palomäki J, Salmela M: Emotional and social factors influence poker decision making accuracy. Journal of Gambling Studies DOI 10.1007/s10899-014-9454-5.

Laakasuo M, Palomäki J, Salmela M: Experienced Poker Players Are Emotionally Stable. Cyberpsychology, behavior, and social networking DOI: 10.1089/cyber.2014.0147

Lahti RA, Pitkäniemi J, Jones AW, Sajantila A, Poikolainen K, Vuori E: Cause and manner of death and phase of the blood alcohol curve. Forensic Science International 244:306-312.

Lintonen T, Konu A, Rönkä S, Kotovirta E: Drugs foresight 2020: A Delphi expert panel study. Substance Abuse Treatment, Prevention and Policy 9:18 doi:10.1186/1747-597X-9-18

Mustonen H, Mäkelä P, Lintonen T: Towards a typology of drinking occasions – Latent classes of an autumn week’s drinking occasions. Addiction Research & Theory, doi:10.3109/16066359.2014.911845

Raisamo S, Mäkelä P, Salonen A, Lintonen T: The extent and distribution of gambling harm in Finland as assessed by the Problem Gambling Severity Index (PGSI). Eur J Public Health (2014) DOI: http://dx.doi.org/10.1093/eurpub/cku210

Raivio N, Miettinen P, Kiianmaa K: Innate BDNF expression is associated with ethanol intake in alcohol-preferring AA and alcohol-avoiding ANA rats. Brain Res. 2014 Sep 4;1579:74-83

Rönkä S, Karjalainen K, Vuori E, Mäkelä P: Personally prescribed psychoactive drugs in overdose deaths among drug abusers: a retrospective register study. Drug Alcohol Rev. 2014 Aug 8. doi: 10.1111/dar.12182. [Epub ahead of print]

Saarikkomäki E, Kivivuori J: Encounters between security guards and young people: the extent and biases of formal social control. Policing and Society, DOI 10.1080/10439463.2014.989160.

Tuomisto S, Pessi T, Collin P, Vuento R, Aittoniemi J, Karhunen P: Changes in gut bacterial populations and their translocation into liver and ascites in alcoholic liver cirrhotics. BMC Gastroenterology 2014 14:40.

Vashchinkina E, Manner AK, Vekovischeva O, Hollander Bd, Uusi-Oukari M, Aitta-Aho T, Korpi ER: Neurosteroid Agonist at GABAA Receptor Induces Persistent Neuroplasticity in VTA Dopamine Neurons. Neuropsychopharmacology. 39(3):727-37. doi: 10.1038/npp.2013.258.

Vashchinkina E, Panhelainen A, Aitta-aho T, Korpi ER: GABAA receptor drugs and neuronal plasticity in reward and aversion: focus on the ventral tegmental area. Front. Pharmacol., 25 November 2014 | doi: 10.3389/fphar.2014.00256

Vertaisarvioidut alkuperäisartikkelit kansallisissa tiedejulkaisuissa

Hämäläinen K, Pirskanen H, Rautio S: Sensitiiviset perheaiheet haastattelututkimuksessa – Eettiset haasteet, perhesalaisuudet ja intervention mahdollisuus. Janus 22 (1), 53–68.

Marttinen J: Puolison selviytymiskeinot peliongelmaisen rinnalla. Janus 22 (3): 245−261

Ollgren J, Forsell M, Varjonen V, Alho H, Brummer-Korvenkontio H, Kainulainen H, Karjalainen K, Kotovirta E, Partanen A, Rönkä S, Seppälä T, Virtanen A: Amfetamiinien ja opioidien ongelmakäytön yleisyys Suomessa 2012. Yhteiskuntapolitiikka. 79 (5), 498–508

Törölä M: Oikeuspsykiatristen potilaiden hoito- ja rikoshistoria. Teoksessa Linderborg H, Suonio M, Lassila T (toim.) Sosiaalityö ja sosiaalinen tuki rikosseuraamusalalla. Rikosseuraamuslaitoksen julkaisusarja 01/2014, s. 275 – 292

Muut julkaisut

Heiskanen, M: Kulttuurinäkökulma rahapelaamiseen. Kirja-arvio kirjasta Rahapelaaminen Suomessa. Aiheet ja aineistot (toim. Raento P). Sosiologia 51 (4):389-392.

Hirschovits-Gerz T: Suomalaiset mieltävät alkoholin yhteiskunnalliseksi ongelmaksi. Neuvola ja kouluterveys 4/2014, s. 30-31

Hirschovits-Gerz T: Suomalaisten riippuvuuksia koskevat mielikuvat (Lectio Precursoriaa mukaellen). Sosiaalipsykologia 2/2014, 21-

Lintonen T, Kotovirta E: Huumausainetilanteen ennakointi. Teoksessa Muttilainen V ja Huotari V: Poliisin toimintaympäristö – Poliisiammattikorkeakoulun katsaus 2014, s.233-239. Tampere: Poliisiammattikorkeakoulun raportteja 112.

Lintonen T, Kääriäinen J, Lehti M: Suomalainen henkirikos ja päihteet. Yhteiskuntapolitiikka 79:537-542.