Julkaisut 2015

Julkaisut 2015

Väitöskirjat

Laaksonen E: Alkoholiriippuvuuden hoitotulokseen vaikuttavat tekijät. Helsingin yliopisto ja Turun yliopisto. Väitöskirja (artikkeli)

Vertaisarvioidut alkuperäisartikkelit kansainvälisissä tiedejulkaisuissa

Egerer M: Images of problem drinking and gambling – German social workers’ view on self-governed drinking and game providers’ profit motives (Part 1). Soziale Arbeit 3.2015: 102-107.

Egerer M: Images of problem drinking and gambling – German social workers’ view on self-governed drinking and game providers’ profit motives (Part 2). Soziale Arbeit 4.2015: 142-149.

Egerer M, Marionneau V: And that is where the fun ends – General practitioners’ conceptualisation of the line between recreational and problem gambling. Nordic Studies on Alcohol and Drugs 32: 31-47.

Egerer M, Rantala V: What Makes Gambling Cool? Images of Agency and Self-Control in Fiction Films. Substance Use & Misuse, Early Online:1–16, 2015. DOI: 10.3109/10826084.2015.977708

Heiskanen M, Toikka A: Clustering Finnish Gambler Profiles Based on the Money and Time Consumed in Gambling Activities. Journal of Gambling Studies, published online 21 May 2015. http://link.springer.com/article/10.1007/s10899-015-9556-8

den Hollander B, Dudek M, Ojanperä I, Kankuri E, Hyytiä P, Korpi ER,: Manganese-Enhanced Magnetic Resonance Imaging Reveals Differential Long-Term Neuroadaptation After Methamphetamine and the Substituted Cathinone 4-Methylmethcathinone (Mephedrone). International Journal of Neuropsychopharmacology, 2015, 1–9. doi:10.1093/ijnp/pyu106

Karjalainen K, Haukka J, Lintonen T, Joukamaa M, Lillsunde P: The use of psychoactive prescription drugs among DUI suspects. Drug and Alcohol Dependence doi:10.1016/j.drugalcdep.2015.07.1195

Karki S, Länsimies H, Laukkanen E, Pirskanen M, Pietilä A-M: Substance use by adolescents in the Western Developmental Region of Nepal. Journal of Substance Use doi:10.3109/14659891.2015.1005182

Korpi ER, den Hollander B, Farooq U, Vashchinkina E, Rajkumar R, Nutt DJ, Hyytiä P, Dawe GS: Mechanisms of Action and Persistent Neuroplasticity by Drugs of Abuse. Pharmacological Reviews 67(4):872-1004

Lind K, Kääriäinen J, Kuoppamäki S-M: From problem gambling to crime? Findings from the Finnish National Police Information System. Journal of Gambling Issues 30:98-123

Mäkelä P, Mustonen H, Lintonen T: The connection between drinking context choices and self-reported alcohol-related social harm: Results from the Finnish drinking habit survey 2008. Drug & Alcohol Review, DOI: 10.1111/dar.12284

Obstbaum-Federley Y, Tyni S, Mattila A, Vartiainen H, Viitanen P, Wuolijoki T, Lintonen T, Joukamaa M: Not all dependence problems recognized as risks—Comparing a medical health study with prison assessments. European Journal on Criminal Policy and Research 10.1007/s10610-015-9275-9

Pirskanen H: Sons of problem-drinking fathers: Narratives on the father-son relationship” Family Science, DOI:10.1080/19424620.2015.1116451.

Pirskanen H, Jokinen K, Kallinen K, Harju-Veijola M, Rautakorpi S: “Researching Children’s Multiple Family Relations: Social Network Maps and Life-Lines as Methods.” Qualitative Sociology Review 11(1):50-69. http://www.qualitativesociologyreview.org/ENG/Volume32/QSR_11_1_Pirskanen_Jokinen_Kallinen_Harju-Veijola_Rautakorpi.pdf

Räsänen T, Lintonen T, Joronen K, Konu A: Girls and boys gambling with health and well-being. Journal of School Health 85(4): 214–222. DOI: 10.1111/josh.12246

Räsänen T, Lintonen T, Konu A: Gambling and problem behavior among 14‒16 year old boys and girls. Journal of Gambling Issues e-View doi: 10.4309/jgi.2015.31.1

Räsänen T, Lintonen T, Raisamo S, Rimpelä A, Konu A: Gambling intensity and risk behaviours among adolescents. Nordic Studies on Alcohol and Drugs 32(5): 465-477.

Rönkä S, Karjalainen K, Vuori E, Mäkelä P: Personally prescribed psychoactive drugs in overdose deaths among drug abusers: a retrospective register study. Drug and Alcohol Review 2015 (1), 82–89.

Saarikkomäki E: Perceptions of Procedural Justice Among Young People: Narratives of Fair Treatment in Young People’s Stories of Police and Security Guard Interventions. British Journal of Criminology, doi: 10.1093/bjc/azv102.

Tammi T, Castrén S, Lintonen T: Gambling in Finland: problem gambling in the context of a national monopoly in the EU. Addiction 110(5):746-750. DOI: 10.1111/add.12877

Virtanen P, Nummi T, Lintonen T, Westerlund H, Hägglöf B, Hammarström A: Mental health in teenage as determinant of alcohol consumption trajectories in the Northern Swedish Cohort. International Journal of Public Health DOI 10.1007/s00038-015-0651-5

Wilska TA, Lintonen T: The gender gap in teenagers’ incomes. A 30-year trend in Finland 1983-2013. Journal of Youth Studies http://dx.doi.org/10.1080/13676261.2015.1083956 http://www.tandfonline.com/eprint/ayxt6MXPXZBjxyAK98r5/full

Vertaisarvioidut alkuperäisartikkelit kansallisissa tiedejulkaisuissa

Tossavainen M, Kunttu K, Pesonen T, Lintonen T, Raisamo S: Rahapeliongelmat ja psyykkinen oireilu korkeakouluopiskelijoilla. Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti 52(2): 224-236.

Verho J, Pekkarinen T: Toimiiko kansallinen alkoholipolitiikka yhdentyvässä Euroopassa? Suomen alkoholiveron laskun terveysvaikutukset Ruotsissa. Yhteiskuntapolitiikka 80(5):499-510.

Muut julkaisut

Lind K: Rahapelaamisen ja rikollisuuden välinen yhteys. Teoksessa: Alho, Hannu ym. (toim.) Rahapeliriippuvuus. Helsinki: Duodecim, 27-29.

Lintonen T: Ei raitista sukupolvea. Haaste 1:32-33

Lintonen T, Karjalainen K: Lääkkeiden päihdekäyttö on iso osa huumeongelmaa. Haaste 1:16-18

Lintonen T, Mäkelä P, Härkönen J, Raitasalo K: Tulevat sukupolvet eivät ole raitistumassa. Yhteiskuntapolitiikka 80(1):46-53

Lintonen T, Niemelä S: Kipulääkkeiden väärinkäyttö yleistyy. Suomen Lääkärilehti 70(7):376-377

Lintonen T, Niemelä S: Kipulääkkeiden väärinkäyttö yleistyy. Potilaan Lääkärilehti 18.2.2015

Obstbaum Y: Päihdehaittojen kontrollin muutos. Haaste 1:7-9

Pitkänen T: Päihdehoidossa alaikäisenä olleilla suuri riski kuolla nuorenna. Tiimi 5: 26-27.

Törmä S, Pitkänen S ja Huotari K: Sukupuolittuneet pelikentät. Naisten pelaaminen kulttuurisena ja yhteiskunnallisena ilmiönä Suomessa. Kuntoutussäätiön työselosteita 49/2015, Kuntoutussäätiö 2015.