Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö jakaa apurahoja ja suorittaa tai tarpeellista asiantuntija-apua käyttäen suorituttaa mainittua tutkimustyötä.

Lisätietoa apurahojen hakemisesta →