Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö jakaa apurahoja ja suorittaa tai tarpeellista asiantuntija-apua käyttäen suorituttaa mainittua tutkimustyötä. Lisäksi säätiö jakaa yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa apurahoja rahapelihaittojen tutkimukseen.

Lisätietoa apurahojen hakemisesta →