Hallinto ja rahoitus

Säätiö saa rahoituksensa pääosin valtionapuna. Lisäksi Alko tukee säätiötä. Säätiö on tutkimuksellisesti autonominen.

Säätiön hallituksen jäsenistä sosiaali- ja terveysministeriö nimittää neljä, Tieteellisten seurain valtuuskunta neljä ja valtion alkoholiyhtiö Alko yhden. Hallituksen enemmistön tulee olla alkoholikysymykseen perehtyneitä ansioituneita tieteenharjoittajia.

Säätiö toimii läheisessä yhteistyössä THL:n kanssa

Säätiö toimii läheisessä yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen  yksikön kanssa. Tutkimusjohtaja on säätiön ainoa vakinainen toimihenkilö, mutta säätiön ja THL:n välisen sopimuksen mukaisesti THL antaa säätiölle hallinnollista ja teknistä apua.

Hallituksen käsiteltäviksi tulevat asiat valmistelee työvaliokunta, joka valitaan hallituksen tutkijajäsenistä. Säätiön vuosiksi 2023–2025 valittujen toimielinten kokoonpano on seuraava:

Hallitus 2023–2025:

Puheenjohtaja: Pertti Alasuutari, professori
Varapuheenjohtaja: Pia Mäkelä, tutkimusprofessori

Jäsenet:
Ilari Ceder, yhteiskuntasuhdepäällikkö
Jussi Kauhanen, professori
Elina Kotovirta, VTT
Solja Niemelä, apulaisprofessori
Ilkka Ojanperä, professori
Jaana Rysä, apulaisprofessori
Terhi-Anna Wilska, professori

Työvaliokunta 2023–2025:

Puheenjohtaja: Pertti Alasuutari, professori

Jäsenet:

Ilkka Ojanperä, professori
Jaana Rysä, apulaisprofessori
Terhi-Anna Wilska, professori

 

Tutkimusjohtaja:
Tomi Lintonen, dosentti