Hallinto ja rahoitus

Säätiö saa rahoituksensa pääosin valtionapuna. Lisäksi Alko tukee säätiötä. Säätiö on tutkimuksellisesti autonominen.

Säätiön hallituksen jäsenistä sosiaali- ja terveysministeriö nimittää neljä, Tieteellisten seurain valtuuskunta neljä ja valtion alkoholiyhtiö Alko yhden. Hallituksen enemmistön tulee olla alkoholikysymykseen perehtyneitä ansioituneita tieteenharjoittajia.

Säätiö toimii läheisessä yhteistyössä THL:n kanssa

Säätiö toimii läheisessä yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen  yksikön kanssa. Tutkimusjohtaja on säätiön ainoa vakinainen toimihenkilö, mutta säätiön ja THL:n välisen sopimuksen mukaisesti THL antaa säätiölle hallinnollista ja teknistä apua.

Hallituksen käsiteltäviksi tulevat asiat valmistelee työvaliokunta, joka valitaan hallituksen tutkijajäsenistä. Säätiön vuosiksi 2020–2022 valittujen toimielinten kokoonpano on seuraava:

Hallitus 2020–2022:

Puheenjohtaja: Pertti Alasuutari, akatemiaprofessori
Varapuheenjohtaja: Pia Mäkelä, tutkimusprofessori

Jäsenet:
Ilari Ceder, yhteiskuntasuhdepäällikkö
Heini Kainulainen, professori
Elina Kotovirta, VTT
Solja Niemelä, apulaisprofessori
Jaana Rysä, apulaisprofessori
Terhi-Anna Wilska, professori

Työvaliokunta 2020–2022:

Puheenjohtaja: Pertti Alasuutari, akatemiaprofessori

Jäsenet:

Heini Kainulainen, professori
Pia Mäkelä, tutkimusprofessori
Jaana Rysä, apulaisprofessori
Terhi-Anna Wilska, professori

 

Sihteeri ja tutkimusjohtaja:
Tomi Lintonen, dosentti