Ajankohtaista

Iina Savolainen: Läheiset suhteet kavereihin voivat suojata nuoria rahapeliongelmilta

Iina Savolaisen sosiaalipsykologian alaan kuuluva väitöskirja Addiction by Identification: A social psychological perspective on youth addictive behaviors tarkastettiin julkisesti Tampereen yliopiston Yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa perjantaina 27.11.2020 kello 12:00. Väitöskirjaan voi tutustua osoitteessa http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-1718-8

ALKOHOLITUTKIMUSSÄÄTIÖN TUTKIMUSAPURAHAT 2020: 493964,00 euroa tutkimukseen

Alkoholitutkimussäätiön 30.9.2020 päättyneellä jaksolla hakemuksia oli jätetty alkoholi- ja huumetutkimukseen yhteensä 44 kappaletta (2019:39), yhteissummaltaan 1 152 012,00 euroa (2019: 1 446 766,00 euroa). Hakemuksista 17 oli osoitettu kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen alueelle, ja niiden yhteissumma oli 513 319,00 euroa. Terveyden tutkimukseen osoitettuja hakemuksia oli 27 kappaletta, yhteensä 638 621,00… Lue lisää

Alkoholitutkimussäätiön Antti Murto -palkinto myönnettiin Ilkka Vuoriselle

Alkoholitutkimussäätiö päätti kokouksessaan 11.11.2020 Antti Murto -palkinnon jakamisesta. Tuhannen euron Antti Murto -tunnustuspalkinto voidaan myöntää poikkeuksellisen ansiokkaalle rahapelihaittoja koskevalle pro gradu -tutkielmalle. Antti Murto -palkinto myönnettiin Tampereen yliopistossa hyväksytylle pro gradu -tutkielmalle: Ilkka Vuorinen: Nuorten ja nuorten aikuisten psykososiaalinen hyvinvointi ja rahapeliongelmat Yhdysvalloissa Tutkielma on luettavissa Tampereen yliopiston Trepo-julkaisuarkistosta osoitteessa… Lue lisää

Alkoholitutkimussäätiön pro gradu -palkinnot jaettiin

Alkoholitutkimussäätiö päätti kokouksessaan 11.11.2020 vuoden 2020 pro gradu -palkintojen jakamisesta. Tuhannen euron tunnustuspalkinto voidaan myöntää poikkeuksellisen ansiokkaalle alkoholi- tai huumetutkimuksen alan pro gradu -tutkielmalle. Seuraavat pro gradu -työt päätettiin palkita: Ronja Järvelin: Älä tule paha trippi, tule hyvä trippi: psykedeelikokemuksen kontekstuaalinen rakentuminen haastatteluaineiston valossa. Helsingin yliopisto, http://hdl.handle.net/10138/314367 Annika Schäfer: Efferent… Lue lisää

Apurahoja alkoholi- ja huumetutkimukseen sekä rahapelihaittojen tutkimukseen

Alkoholitutkimussäätiö myöntää tutkimustyöskentelyapurahoja alkoholinkäyttöä koskeviin tutkimuksiin tutkimuksiin, jotka selvittävät alkoholia yksilön ja yhteiskunnan ongelmana raittiustoimintaa koskeviin tutkimuksiin alkoholitutkimukseen liittyvään huumausainetutkimukseen rahapelihaittoja koskevaan tutkimukseen Hankkeiden rahoittaminen perustuu ensisijaisesti niiden tieteelliseen laatuun. Säätiö kannustaa erityisesti Covid-19 vaikutuksia analysoiviin tutkimusasetelmiin. Alkoholitutkimussäätiö voi myös myöntää tunnustuspalkinnon poikkeuksellisen ansiokkaasta alkoholi- tai huumeaiheisesta pro gradu -tutkielmasta…. Lue lisää