Ajankohtaista

Vuoden 2021 päihdelääketieteen väitöskirja: Elina Rautiainen

Vuoden 2021 parhaana päihdelääketieteellisenä väitöskirjana palkintaan terveystieteen tohtori Elina Rautiaisen väitöskirja  ”Health service use, care costs, and associated care outcomes of patients with alcohol use disorder in North Karelia, Finland: A register-based study”. Artikkeliväitöskirja on tehty Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekunnassa.  Rautiainen on ensimmäinen  sairaanhoitajataustainen Päihdelääketieteen yhdistyksen väitöskirjapalkittu. Väitöskirjassaan Rautiainen selvitti… Lue lisää

Matka-apurahoja alkoholi- ja huumetutkimukseen sekä rahapelihaittojen tutkimukseen 1.-28.2.2022 klo 16:00

Alkoholi- ja huumetutkimuksen matka-avustuksia myönnetään ensi sijassa tutkimussopimustutkijoille heidän tutkimustyöskentelyynsä ulkomailla sekä tieteellisiin kokouksiin, joissa he pitävät säätiön rahoittamaan tutkimukseen liittyvän esitelmän. Rahapelitutkimuksen alueella matka-avustuksia jaetaan ensi sijassa Alkoholitutkimussäätiön työskentelytukea saaneille tutkijoille tutkimustyöskentelyyn ulkomailla tai tulosten esittelyyn tieteellisissä kokouksissa. Toissijaisesti matka-avustusta myönnetään muutoin Alkoholitutkimussäätiön tukea saaneiden tutkimushankkeiden raportointiin tieteellisissä kokouksissa. Matka-avustuksia voidaan… Lue lisää

ALKOHOLITUTKIMUSSÄÄTIÖN TUTKIMUSAPURAHAT 2021: 550240 euroa tutkimukseen

Alkoholitutkimussäätiön 30.9.2021 päättyneellä jaksolla hakemuksia oli jätetty alkoholi- ja huumetutkimukseen yhteensä 30 kappaletta (2020: 44), yhteissummaltaan 1 038 300,00 euroa (2020: 1 152 012,00 euroa). Hakemuksista 9 (2020:17) oli osoitettu kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen alueelle, ja niiden yhteissumma oli 276 600,00 euroa (2020: 513 319,00 euroa). Terveyden tutkimukseen osoitettuja hakemuksia… Lue lisää

Alkoholitutkimussäätiö päätti vuoden 2021 pro gradu -palkintojen jakamisesta

Tuhannen euron tunnustuspalkinto voidaan myöntää poikkeuksellisen ansiokkaalle alkoholi- tai huumetutkimuksen alan pro gradu -tutkielmalle. Seuraavat pro gradu -työt päätettiin palkita: Vilija Balaševičiūtė: The New Frontiers of the War on Drugs: Contesting Narratives in Canada’s Cannabis Policy Debates. Tampereen yliopisto, http://urn.fi/URN:NBN:fi:tuni-202104273907 Elina Hiltunen: Koulutustaso ja alkoholisairastavuus aikuisuudessa – kohortti- ja sisarusanalyysi…. Lue lisää