Ajankohtaista

Vuoden 2021 päihdelääketieteen väitöskirja: Elina Rautiainen

Vuoden 2021 parhaana päihdelääketieteellisenä väitöskirjana palkintaan terveystieteen tohtori Elina Rautiaisen väitöskirja  ”Health service use, care costs, and associated care outcomes of patients with alcohol use disorder in North Karelia, Finland: A register-based study”. Artikkeliväitöskirja on tehty Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekunnassa.  Rautiainen on ensimmäinen  sairaanhoitajataustainen Päihdelääketieteen yhdistyksen väitöskirjapalkittu.

Väitöskirjassaan Rautiainen selvitti rekisteritutkimuksen keinoin alkoholiongelmiin liittyvää palvelunkäyttöä, hoitotuloksia, hoidon kustannuksia sekä alueellisten palveluiden vaikuttavuutta. Väitöskirjassa havaittiin, että päihdehoitoon pääsy  oli yhteydessä parempiin hoitotuloksiin sekä matalampiin hoidon kokonaiskustannuksiin. Tutkimus osoitti myös, että päihdehoidon ulkopuolelle jääminen kasvatti kuoleman riskin lisäksi myös hoidon kokonaiskustannuksia.  Alkoholiongelmiin liittyvä somaattinen oheissairastavuus oli suurin yksittäinen hoidon korkeita kustannuksia selittävä tekijä. Rautiaisen väitöskirjan tuloksia voidaan hyödyntää sosiaali- ja terveyspalveluiden suunnittelu- ja kehittämistyössä, mikä on erityisen ajankohtaista hyvinvointialueiden aloittaessa työskentelyään.

Alkoholitutkimussäätiö  rahoitti Rautiaisen väitöstyön ensimmäisiä osatöitä.

Lisätietoja:

Päihdelääketieteen päivät 2022 – Vuoden 2021 tunnustukset | Päihdelääketieteen yhdistys ry (paly.fi)

eRepo – Health service use, care costs, and associated care outcomes of patients with alcohol use disorder in North Karelia, Finland : a register-based study (uef.fi)