Ajankohtaista

Matka-apurahoja alkoholi- ja huumetutkimukseen sekä rahapelihaittojen tutkimukseen 1.-29.2.2024 klo 16:00

Alkoholi- ja huumetutkimuksen matka-avustuksia myönnetään ensi sijassa tutkimussopimustutkijoille heidän tutkimustyöskentelyynsä ulkomailla sekä tieteellisiin kokouksiin, joissa he pitävät säätiön rahoittamaan tutkimukseen liittyvän esitelmän.

Rahapelitutkimuksen alueella matka-avustuksia jaetaan ensi sijassa Alkoholitutkimussäätiön työskentelytukea saaneille tutkijoille tutkimustyöskentelyyn ulkomailla tai tulosten esittelyyn tieteellisissä kokouksissa.

Toissijaisesti matka-avustusta myönnetään muutoin Alkoholitutkimussäätiön tukea saaneiden tutkimushankkeiden raportointiin tieteellisissä kokouksissa.

Matka-avustuksia voidaan myöntää myös muiden alkoholi-, huume- ja rahapelitutkimushankkeiden raportointiin tieteellisissä kokouksissa, tutkimustyöskentelyyn ulkomailla sekä ulkomaisten tutkijoiden vierailuihin Suomessa.

Haku on sähköinen ja päättyy 29.2.2024 klo 16:00.

Alkoholitutkimussäätiön matka-apurahojen hakuajat muuttuvat vuodesta 2024 lähtien niin, että aiemmista kolmesta hakuperiodista poistuu toukokuun haku. Hakuajat ovat 2024 alkaen 1.-29.2. ja 1.-30.9.

Lisätietoja matka-apurahojen hakemisesta sivulla Apurahat – Matka-apurahan hakeminen.