Ajankohtaista

ALKOHOLITUTKIMUSSÄÄTIÖN TUTKIMUSAPURAHAT 2022: 510754 euroa tutkimukseen

Alkoholitutkimussäätiön 30.9.2022 päättyneellä jaksolla hakemuksia oli jätetty alkoholi- ja huumetutkimukseen yhteensä 41 kappaletta (2021: 30), yhteissummaltaan 1 975 717 euroa (2021: 1 038 300 euroa).

Hakemuksista 20 (2021:9) oli osoitettu kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen alueelle, ja niiden yhteissumma oli 1 198 121 euroa (2021: 276 600 euroa). Terveyden tutkimukseen osoitettuja hakemuksia oli 21 kappaletta (2021: 21), yhteensä 777 596 euroa (2021: 761 700 euroa).

Alkoholitutkimussäätiön hallitus päätti kokouksessaan 16.11.2022 apurahojen jaosta vuosille 2023-2024. Apurahoja jaettiin alkoholi- ja huumetutkimukseen 290 725 (2021: 293 770 euroa), josta kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimukseen viidelle hankkeelle 143 485 euroa (2021: 136 000 euroa) sekä terveyden tutkimukseen yhdelletoista hankkeelle 147 240 euroa (2021: 157 770 euroa). Alkoholi- ja huumetutkimuksen jakoprosentiksi muodostui 15 % (2021: 28 %).

Lisäksi säätiön hallitus päätti 16.11.2022 kokouksessaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa tehdyn tutkimusyhteistyösopimuksen pohjalta jaettavista rahapelihaittojen tutkimusapurahoista. Rahapelihaittojen tutkimuksen apurahoja jaettiin kahdeksalle hankkeelle 220 029 euroa (2021: 216 168 euroa) ja jakoprosentiksi muodostui 41 % (2021: 52 %).

Alkoholi- ja huumetutkimus

Kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimus:

Ilkka Arminen tutkimuskuluihin 11565 euroa ja Mika Simonen tutkimus­työskentelyyn 8 kuukaudeksi 20000 euroa, yhteensä 31565 euroa: Alkoholi-, huume- ja rahapelipolitiikan tienhaarat

Veera Koskinen tutkimustyöskentelyyn 12 kuukaudeksi 30000 euroa: Päihteet ikääntyvien ihmisten elämässä ja läheissuhteissa

Anna Leppo tutkimuskuluihin 3920 euroa ja Keiju Vihreäsalo tutkimustyöskentelyyn 12 kuukaudeksi 30000 euroa, yhteensä 33920 euroa: Sidoksia vai katkoksia? Palvelujärjestelmien toiseuttavat ja yhteisyyttä rakentavat käytännöt päihdeongelmista kärsivien nuorten ja perheiden näkökulmasta

Taina Schneider tutkimustyöskentelyyn kuudeksi kuukaudeksi vuonna 2023 12000 euroa ja kuudeksi kuukaudeksi vuonna 2024 12000 euroa, yhteensä 24000 euroa: Julkisrahoitteisten sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteinen hallinta. Yhteisluominen huumeita ongelmallisesti käyttävien palveluissa

Stepan Tsupari tutkimustyöskentelyyn 12 kuukaudeksi 24000 euroa: Klassisten psykedeelien käyttökokemukset, raportoidut vaikutukset ja käytölle annetut merkitykset Suomessa

Terveyden tutkimus:

Lauri Elsilä tutkimuskuluihin 10400 euroa: LSD alkoholiretkahduksen estohoitona

Mika Haapanen tutkimuskuluihin 5000 euroa: Alkoholin vähimmäisikärajojen vaikutus sairastavuuteen ja kuolleisuuteen Suomessa

Anni Hakakari tutkimustyöskentelyyn 3 kuukaudeksi 6000 euroa: Lapsuusiän vastoinkäymisten yhteys päihdeongelmiin ja rikollisuuteen skitsofreniaa sairastavilla henkilöillä.

Olli Kärkkäinen tutkimuskuluihin 9100 euroa ja Eemeli Puhakka tutkimustyöskentelyyn 3,5 kuukaudeksi 7000 euroa, yhteensä 16100 euroa: Varenikliinihoidon tehoa alkoholiriippuvuuden hoidossa ennustavien merkkiaineiden löytäminen

Nina Kaminen-Ahola tutkimustyöskentelyyn 12 kuukaudeksi 33000 euroa: Raskaudenaikaisen alkoholialtistuksen vaikutus kehitykseen: molekulaariset mekanismit ja biomarkkerit diagnosointiin

Olli Likitalo tutkimustyöskentelyyn 3 kuukaudeksi 6000 euroa: Addiktiohäiriöiden paikannus paikallisten aivovaurioiden avulla

Anni-Maija Linden tutkimuskuluihin 15000 euroa: Korjaavatko mGlu2/3-reseptorien estäjät opioidivieroitukseen liittyvää pitkäaikaista mielihyvän puutetta ja mielialan laskua hiirimallissa?

Saana Myllyntausta tutkimustyöskentelyyn 3 kuukaudeksi 7500 euroa: Ei vain yömyssy: Alkoholinkäytön ja sen muutosten yhteydet nukkumiseen ikääntyneessä väestössä

Solja Niemelä tutkimuskuluihin 16500 euroa ja myöhemmin nimettäville tutkijoille tutkimustyöskentelyyn 7 kuukaudeksi 14000 euroa, yhteensä 30500 euroa: Päihdepsykoosien ennuste ja riskitekijät: rekisteritutkimushanke

Eliisa Nissilä tutkimustyöskentelyyn 2 kuukaudeksi 4000 euroa: Lyhyt-intervention vaikuttavuus alkoholin riskikäytön vähentämiseksi kriittisen sairauden jälkeen: prospektiivinen seurantatutkimus

Annika Schäfer tutkimuskuluihin 13740 euroa: Aivojen inhibition säätelymekanismeja ja lääkehoidon vaikutuksia käsittelevään väitöskirjatyöhön

Rahapelitutkimus

Ilkka Arminen tutkimuskuluihin 5782 euroa ja Mika Simonen tutkimustyöskentelyyn 4 kuukaudeksi 10000 euroa, yhteensä 15782 euroa: Alkoholi-, huume- ja rahapelipolitiikan tienhaarat

Sébastien Berret tutkimustyöskentelyyn 12 kuukaudeksi 24000 euroa ja tutkimuskuluihin 500 euroa, yhteensä 24500 euroa: The commercial determinants of health in the European gambling industry

Michael Egerer tutkimuskuluihin 6300 euroa: Online offshore gambling during the COVID-19 pandemic across the Nordics and the development of the Helsinki Offshore Gambling Estimator (HOGE)

Heli Hagfors tutkimustyöskentelyyn 12 kuukaudeksi 24000 euroa: Rahapelaamisen motiivien yhteys rahapeliongelmien kehityskulkuun ja pelaamiseen osallistumiseen

Emmi Kauppila tutkimustyöskentelyyn 12 kuukaudeksi 24000 euroa: Rahapeliongelmien kohtaaminen muuttuvassa palvelujärjestelmässä

Jani Kinnunen tutkimustyöskentelyyn 12 kuukaudeksi 30000 euroa ja tutkimuskuluihin 1000 euroa, yhteensä 31000 euroa: Uudenlaiset rahapelaamisen muodot, peleihin liittyvä sosiaalinen vuorovaikutus ja niiden riskipotentiaali Suomessa

Atte Oksanen tutkimuskuluihin 19447 euroa, Iina Savolainen tutkimustyöskentelyyn 12 kuukaudeksi 30000 euroa ja Eerik Mantere tutkimustyöskentelyyn 6 kuukaudeksi 15000 euroa, yhteensä 64447 euroa: Rahapelit digiajassa: rahapelaamisen murros ja uudet riskit

Thomas Sama tutkimustyöskentelyyn 12 kuukaudeksi 30000 euroa: Role of social media in influencing gambling regulation in Finland