Ajankohtaista

ALKOHOLITUTKIMUSSÄÄTIÖN TUTKIMUSAPURAHAT 2021: 550240 euroa tutkimukseen

Alkoholitutkimussäätiön 30.9.2021 päättyneellä jaksolla hakemuksia oli jätetty alkoholi- ja huumetutkimukseen yhteensä 30 kappaletta (2020: 44), yhteissummaltaan 1 038 300,00 euroa (2020: 1 152 012,00 euroa). Hakemuksista 9 (2020:17) oli osoitettu kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen alueelle, ja niiden yhteissumma oli 276 600,00 euroa (2020: 513 319,00 euroa). Terveyden tutkimukseen osoitettuja hakemuksia oli 21 kappaletta (2020: 27), yhteensä 761 700 euroa (2020: 638 621,00 euroa). Lisäksi säätiölle osoitettiin rahapelihaittojen tutkimukseen kohdistuvia hakemuksia 8 kappaletta (2020:13) ja haettujen apurahojen loppusumma oli 416125,00 euroa (2020: 410733,00 euroa).

Alkoholitutkimussäätiön hallitus päätti kokouksessaan 8.12. vuoden 2021 apurahojen jaosta: apurahoja jaetaan alkoholi- ja huumetutkimukseen 297700,00 euroa (2020: 321348,00 euroa), josta kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimukseen kuudelle hankkeelle 136000,00 euroa (2020: 137130,00 euroa) sekä terveyden tutkimukseen kymmenelle hankkeelle 161770,00 euroa (2020: 184218,00 euroa. Alkoholi- ja huumetutkimuksen jakoprosentiksi muodostui 29 % (2020: 28 %). Rahapelihaittojen tutkimukseen päätettiin jakaa 216168,00 euroa (2020: 172616,00 euroa) ja jakoprosentti oli 49 % (2020: 42 %).

Lisäksi korotettiin aiempiin päätöksiin perustuvia työskentelyapurahoja alkoholi- ja huumetutkimuksessa 23522,50 eurolla ja rahapelihaittojen tutkimuksessa 12850,00 eurolla, yhteensä 36372,50 eurolla.

Heikki Wariksen nimikkoapurahan sai Jukka Ahonen.

Alkoholi- ja huumetutkimus

Kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimus:

Jukka Ahonen tutkimustyöskentelyyn 12 kuukaudeksi 30000 euroa: Alkoholitutkimuksen auktoriteettiin vetoaminen valtiopäivien täysistuntopuheenvuoroissa 1950-2010 -luvuilla: episteemisen hallinnan näkökulma

Lasse Hämäläinen tutkimustyöskentelyyn 6 kuukaudeksi 15000 euroa: Suomalainen huumeslangi verkon keskustelufoorumeilla

Ronja Järvelin tutkimustyöskentelyyn vuodelle 2022 6 kuukaudeksi 12000 euroa ja tutkimustyöskentelyyn vuodelle 2023 6 kuukaudeksi 12000 euroa, yhteensä 24000 euroa: Vastaako 2020-luvun suomalainen päihdehoito kannabiksen käytön vuoksi hoitoon hakeutuneiden tarpeisiin?

Teemu Kaskela tutkimustyöskentelyyn vuodelle 2022 3 kuukaudeksi 6000 euroa, tutkimustyöskentelyyn vuodelle 2023 3 kuukaudeksi 6000 euroa ja tutkimuskuluihin 1000 euroa, yhteensä 13000 euroa: Vankeuden merkitys päihteiden ongelmakäytön hoidossa 2000-luvun Suomessa

Jari Luomanen tutkimustyöskentelyyn 12 kuukaudeksi 30000 euroa: Selvä valinta? Suomalaiset nuoret ja globaali juomatapojen muutos

Mika Tsupari tutkimustyöskentelyyn 12 kuukaudeksi 24000 euroa: Klassisten psykedeelien käyttökokemusten vaikutus käyttäjän hyvinvointiin ja käytölle annetut merkitykset Suomessa.

Terveyden tutkimus:

Teemu Aitta-aho tutkimuskuluihin 21800 euroa: Limiter brain circuit on alcohol binge drinking behavior

Lauri Elsilä tutkimustyöskentelyyn 12 kuukaudeksi 24000 euroa: Psykedeelien alkoholin juomista vähentävät vaikutukset

Olli Kärkkäinen tutkimuskuluihin 20470 euroa: Role of gut microbiota associated metabolites in alcohol-associated liver disease

Virve Kekkonen tutkimuskuluihin vuodelle 2022 5000 euroa ja vuodelle 2023 5000 euroa, yhteensä 10000 euroa: Nuoret ja Alkoholi Projekti – Seurantatutkimus

Sari Lång-Tonteri tutkimustyöskentelyyn vuodelle 2022 1 kuukaudeksi 2000 euroa, tutkimustyöskentelyyn vuodelle 2023 1 kuukaudeksi 2000 euroa ja tutkimus­työskentelyyn vuodelle 2024 1 kuukaudeksi 2000 euroa, yhteensä 6000 euroa: Päihteiden käytön yhteys psykoosisairauden oirekuvaan

Solja Niemelä tutkimuskuluihin 16500 euroa ja tutkimustyöskentelyyn 12 kuukaudeksi hankkeeseen myöhemmin nimettävälle tutkijalle 24000 euroa, yhteensä 40500 euroa: Päihdepsykoosien ennuste ja riskitekijät: rekisteritutkimushanke

Ilkka Ojansuu tutkimuskuluihin 12000 euroa: Päihdehäiriöihin liittyvän ilmoitusvelvollisuuden toteutuminen Suomessa

Tomi Rantamäki tutkimuskuluihin 9500 euroa: Pieniannoksisen ketamiinin vaikutus alkoholiriippuvuuteen

Annika Schäfer tutkimuskuluihin 9500 euroa: Aivojen inhibition säätelymekanismeja ja lääkehoidon vaikutuksia käsittelevään väitöskirjatyöhön

Taija Vuotilainen tutkimustyöskentelyyn 4 kuukaudeksi 8000 euroa: Raskaudenaikaiset altisteet – aflatoksiini, alkoholi ja tupakka

Rahapelihaittojen tutkimus

Heli Hagfors tutkimustyöskentelyyn 12 kuukaudeksi 24000 euroa ja tutkimuskuluihin 1000 euroa, yhteensä 25000 euroa: Rahapelaamisen motiivien yhteys rahapeliongelmien kehityskulkuun ja pelaamiseen osallistumiseen       

Paula Jääskeläinen tutkimustyöskentelyyn vuodelle 2022 12 kuukaudeksi 24000 euroa ja tutkimustyöskentelyyn vuodelle 2023 12 kuukaudeksi 24000 euroa, yhteensä 48000 euroa: Normalizing gambling in contemporary Finland: Symbolic, sociocultural and local political mechanisms

Virve Marionneaun hankkeeseen myöhemmin nimettävälle tutkijalle tutkimustyöskentelyyn 8 kuukaudeksi 16000 euroa ja tutkimuskuluihin 4168 euroa, yhteensä 20168 euroa: Change and stability in gambling harms during COVID-19: An assessment tool approach            

Atte Oksanen tutkimuskuluihin 20000 euroa, Iina Savolainen tutkimustyöskentelyyn 12 kuukaudeksi 30000 euroa, Eerik Mantere tutkimustyöskentelyyn 10 kuukaudeksi 25000 euroa, yhteensä 75000 euroa: Rahapelit digiajassa: rahapelaamisen murros ja uudet riskit

Thomas Babila Sama tutkimustyöskentelyyn 12 kuukaudeksi 24000 euroa ja Ilkka Konttinen tutkimustyöskentelyyn 12 kuukaudeksi 24000 euroa, yhteensä 48000 euroa: Similarities among addiction industries’ social media strategies against state monopolies: The case of the gambling and alcohol industries in Finland and Sweden