Ajankohtaista

ALKOHOLITUTKIMUSSÄÄTIÖN TUTKIMUSAPURAHAT 2020: 493964,00 euroa tutkimukseen

Alkoholitutkimussäätiön 30.9.2020 päättyneellä jaksolla hakemuksia oli jätetty alkoholi- ja huumetutkimukseen yhteensä 44 kappaletta (2019:39), yhteissummaltaan 1 152 012,00 euroa (2019: 1 446 766,00 euroa). Hakemuksista 17 oli osoitettu kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen alueelle, ja niiden yhteissumma oli 513 319,00 euroa. Terveyden tutkimukseen osoitettuja hakemuksia oli 27 kappaletta, yhteensä 638 621,00 euroa. Lisäksi säätiölle osoitettiin rahapelihaittojen tutkimukseen kohdistuvia hakemuksia 13 kappaletta (2019:12) ja haettujen apurahojen loppusumma oli 410733,00 euroa (2019: 444256,00€).

Alkoholitutkimussäätiön hallitus päätti kokouksessaan 25.11. vuoden 2020 apurahojen jaosta: apurahoja jaetaan alkoholi- ja huumetutkimukseen 321348,00 euroa (2019: 265722,00€), josta kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimukseen kahdeksalle hankkeelle 137130,00 euroa (2019: 123222,00€) sekä terveyden tutkimukseen kahdelletoista hankkeelle 184218,00 euroa (2019: 142500,00€). Alkoholi- ja huumetutkimuksen jakoprosentiksi muodostui 28% (2019: 18%). Rahapelitutkimukseen päätettiin jakaa 172616,00 euroa (2019: 201590,00€) ja jakoprosentti oli 42% (2019: 45%).

Heikki Wariksen nimikkoapurahan sai Tarmo Rusanen.

Alkoholi- ja huumetutkimus

Kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimus:

Elina Hanninen tutkimustyöskentelyyn 4 kuukaudeksi 7000 euroa ja tutkimuskuluihin 330 euroa, yhteensä 7330 euroa: Korvaushoidon rituaalit – Yhteistutkimuksellisin menetelmin kerätyn aineiston analyysi rituaalitutkimuksen keinoin

Matilda Hellman kuluihin 5000 euroa: Tuki KBS 2021 Helsinki -konferenssille: the 46th Annual Alcohol Epidemiology Symposium of the Kettil Bruun Society

David Inglis:n johtamaan hankkeeseen myöhemmin nimettävälle tutkijalle tutkimustyöskentelyyn vuodelle 2021 4 kuukaudeksi 7000 euroa ja vuodelle 2022 4 kuukaudeksi 7000 euroa, yhteensä 14000 euroa: Wining the Finns: Presenting Wine in Alko Magazines, 1965 to the Present

Hannu Jouhki tutkimustyöskentelyyn 5 kuukaudeksi 8750 euroa: Addiktiot ja eskapismi

Jari Luomanen tutkimustyöskentelyyn 7 kuukaudeksi 15750 euroa: Selvä valinta? Suomalaiset nuoret ja globaali juomatapojen muutos

Katariina Parhi tutkimustyöskentelyyn 6 kuukaudeksi 13500 euroa ja tutkimuskuluihin 1500 euroa, yhteensä 15000 euroa: Ensimmäinen huumeaalto suomalaispsykiatrian näkökulmasta

Tarmo Rusanen tutkimustyöskentelyyn 12 kuukaudeksi 21000 euroa ja tutkimuskuluihin 1500 euroa, yhteensä 22500 euroa: Päihdekuntoutukseen liittyvän toimeentuloturvan kehitys 1960-luvulta lähtien

Taina Schneider tutkimustyöskentelyyn vuodelle 2021 12 kuukaudeksi 21000 euroa ja tutkimuskuluihin 800 euroa, vuodelle 2022 12 kuukaudeksi 21000 euroa ja vuodelle 2023 6 kuukaudeksi 10500 euroa, yhteensä 53300 euroa: Julkisrahoitteisten sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteinen hallinta. Yhteistuotanto ja yhteisluominen huumeongelmista kärsivien palveluissa

Terveyden tutkimus:

Ali Benkherouf tutkimustyöskentelyyn 6 kuukaudeksi 10500 euroa: Humalastako apua alkoholin juontiin?

Mia Haaranen tutkimustyöskentelyyn 2 kuukaudeksi 3500 euroa: The role of the anterior insula in alcohol reward

Juho Joutsa tutkimuskuluihin 29500 euroa: Riippuvuussairauksien hoitokohteet aivoissa

Nina Kaminen-Ahola tutkimustyöskentelyyn vuodelle 2021 6 kuukaudeksi 15000 euroa ja vuodelle 2022 6 kuukaudeksi 15000 euroa, yhteensä 30000 euroa: Raskaudenaikaisen alkoholialtistuksen vaikutus epigenomiin, geenien säätelyyn ja sikiönkehitykseen

Virve Kekkonen tutkimuskuluihin 17593 euroa: Nuoret ja Alkoholi Projekti – Seurantatutkimus

Maarit Koivisto tutkimustyöskentelyyn vuodelle 2021 6 kuukaudeksi 10500 euroa ja vuodelle 2022 5 kuukaudeksi 8750 euroa, yhteensä 19250 euroa: Päihteet päivystyksessä – Päihdeyliannostus- ja huumepsykoosiriskissä olevan potilaan tunnistaminen

Esa Korpi tutkimuskuluihin 9500 euroa ja Lauri Elsilä tutkimuskuluihin 9500 euroa, yhteensä 19000 euroa: Psykedeelien alkoholin juomista vähentävät vaikutukset

Anni-Maija Linden tutkimuskuluihin 12000 euroa: Aivojen palkkiorakenteiden herkkyyden säätely mGlu2/3-reseptoreiden kautta

Claudia Mariottini tutkimustyöskentelyyn 12 kuukaudeksi 21000 euroa: Buprenorfiinin päihdekäyttöön liittyvä kuolleisuus Suomessa

Teemu Peltonen tutkimustyöskentelyyn 6 kuukaudeksi 10500 euroa: Kannabiksen vaikutus psykoosiin sairastuvan oirekuvaan

Hanna Särkilä tutkimustyöskentelyyn 3,5 kuukaudeksi 6125 euroa: Bentsodiatsepiinien korkea-annoskäyttöön liittyvät tekijät: valtakunnallinen rekisteritutkimus

Daniel Seppälä tutkimustyöskentelyyn 3 kuukaudeksi 5250 euroa: Elämäntapahtumien, temperamentin ja mielialan vaikutus keski-iän alkoholin kulutukseen.

Rahapelitutkimus

Sebastien Berret tutkimustyöskentelyyn 12 kuukaudeksi 21000 euroa ja tutkimuskuluihin 500 euroa, yhteensä 21500 euroa: The production of gambling surplus in Europe: A political economy analysis.

Michael Egerer tutkimuskuluihin 20824 euroa: The new Tampere casino: Laying foundations for a longitudinal study on the impact on gambling behaviour, harm, and portfolio

Tanja Grönroos tutkimustyöskentelyyn 12 kuukaudeksi 21000 euroa: Rahapelikulutuksen, sosioekonomisten erojen, terveystekijöiden ja rahapelikäyttäytymisen välinen yhteys

Kalle Lind tutkimustyöskentelyyn 6 kuukaudeksi 10500 euroa: Rahapeliongelma ja rikollisuus

Niklas Mäkelä tutkimustyöskentelyyn 3 kuukaudeksi 5250 euroa ja tutkimuskuluihin 4000 euroa, yhteensä 9250 euroa: Rahapelaaminen ja riippuvuudet opioidiriippuvuuden lääkkeellisen korvaushoidon aloittavilla potilailla – kyselytutkimus

Joseph Macey tutkimustyöskentelyyn 12 kuukaudeksi 27000 euroa ja tutkimuskuluihin 2500 euroa, yhteensä 29500 euroa: Esports betting: Addressing issues raised by the coronavirus pandemic

Atte Oksanen tutkimuskuluihin 18792 euroa, Iina Savolainen tutkimustyöskentelyyn 9 kuukaudeksi 20250 euroa, Ilkka Vuorinen tutkimustyöskentelyyn 3 kuukaudeksi 5250 euroa ja myöhemmin nimettävä tutkija tutkimustyöskentelyyn 5 kuukaudeksi 11250 euroa, yhteensä 55542 euroa: Rahapelit digiajassa: rahapelaamisen murros ja uudet riskit

Pekka Sulkunen tutkimuskuluihin 25000 euroa: Assessment tool for gambling regulation