Ajankohtaista

Alkoholitutkimussäätiö päätti vuoden 2023 pro gradu -palkintojen jakamisesta.

Tuhannen euron tunnustuspalkinto voidaan myöntää poikkeuksellisen ansiokkaalle alkoholi- tai huumetutkimuksen alan pro gradu -tutkielmalle.

Alkoholitutkimussäätiö päätti palkita Kai Tarvaisen pro gradu -tutkielman ”AINA OLLU JOLLAIN TAPAA ULKOPUOLINEN”: Päihdekuntoutujat, sosiaaliset suhteet ja päihteet. Helsingin yliopisto, http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202209153512