Ajankohtaista

Alkoholitutkimussäätiö päätti vuoden 2021 pro gradu -palkintojen jakamisesta

Tuhannen euron tunnustuspalkinto voidaan myöntää poikkeuksellisen ansiokkaalle alkoholi- tai huumetutkimuksen alan pro gradu -tutkielmalle.

Seuraavat pro gradu -työt päätettiin palkita:

  • Vilija Balaševičiūtė: The New Frontiers of the War on Drugs: Contesting Narratives in Canada’s Cannabis Policy Debates. Tampereen yliopisto, http://urn.fi/URN:NBN:fi:tuni-202104273907
  • Elina Hiltunen: Koulutustaso ja alkoholisairastavuus aikuisuudessa – kohortti- ja sisarusanalyysi. Helsingin yliopisto, http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202009023982
  • Riku Laine: Rikosseuraamusten yhteys päihdehoidon asiakkaiden kuolleisuuteen ja kuolinsyihin. Helsingin yliopisto, http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202104061802
  • Mea Wright: Alkoholin käyttöön liittyvä väkivalta ja sen ehkäisy – systemaattinen kirjallisuuskatsaus väkivallan tekijöille suunnatuista interventioista. Itä-Suomen yliopisto, https://erepo.uef.fi/handle/123456789/25392