Ajankohtaista

Alkoholitutkimussäätiö päätti kokouksessaan 13.11.2019 vuoden 2019 pro gradu- palkinnon jakamisesta

Tuhannen euron tunnustuspalkinto voidaan myöntää poikkeuksellisen ansiokkaalle alkoholi- tai huumetutkimuksen alan pro gradu -tutkielmalle.

Säätiöön oli saapunut poikkeuksellisen hyviä palkintohakemuksia, ja seuraavat pro gradu -työt päätettiin palkita:

  • Emmi Kykkänen: Viinanhimo syntinä ja sairautena. Alkoholismikuvaukset suomalaisissa näytelmäelokuvissa 1948–1958
  • Aleksi Paimander: Rajan ylittävän alkoholikaupan yhteiskuntataloudelliset vaikutukset – Suomen ja Viron välinen alkoholikauppa
  • Riina Palmroth: The Effect of Alcohol Hangover and Residual Zopiclone on Spatial Perception and Driving Skills
  • Taina Schneider: Uusi julkinen hallinta sosiaali- ja terveyspalvelujen hankinnassa. Tapaustutkimus innovatiivisesta huumehoidon hankinnasta
  • Anton von Schrowe: Huumausaineen luovuttajan rikosoikeudellinen vastuu käyttäjän itselleen aiheuttamasta seurauksesta: haittaperiaate, kriminalisoiminen ja aiheuttaminen