Ajankohtaista

Alkoholitutkimussäätiö jakaa vuosittain apurahoja addiktiotutkimukseen yli 500 000 euroa – haku syyskuussa

Alkoholitutkimussäätiö tukee erilaisten riippuvuuksien aiheuttamien haittojen, ongelmien, ehkäisyn ja hoidon tieteellistä tutkimusta. Tuki suuntautuu erityisesti alkoholiin ja muihin päihteisiin liittyviin kysymyksiin sekä rahapelihaittojen tutkimukseen.

Apurahat tutkimustyöskentelyä varten ovat haettavissa vuosittain syyskuussa, myöntöpäätökset tehdään marraskuussa ja työskentely voi alkaa tammikuun alusta. Työskentelyjaksojen ajoituksesta voidaan sopia yhdessä säätiön kanssa. Vuonna 2021 saapuneiden hakemusten kokonaissummasta voitiin rahoittaa 35 %.

Kokopäiväiseen tutkimustyöskentelyyn myönnettävien apurahojen kuukausisummat ovat maisteri­tutkinnon tai vastaavan suorittaneille 2000 euroa, tohtoreille 2500 euroa ja dosenteille 2750 euroa. Apurahan käyttämisestä osa-aikaisesti voi sopia erikseen säätiön kanssa. Työskentelyapurahoja voidaan myöntää enintään kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

Työskentelyapurahojen lisäksi tutkijoille voidaan myöntää kuluapurahaa tutkimukseen liittyvien muiden kustannusten kattamiseen sekä matka-apurahaa ulkomaisiin tieteellisiin konferensseihin osallistumiseen.

Lisätietoja: Alkoholitutkimus- ja rahapelihaitta-apurahan hakeminen – Alkoholitutkimussäätiö : Alkoholitutkimussäätiö (alkoholitutkimussaatio.fi)