Ajankohtaista

Alkoholi-, huume-, ja rahapelitutkimuksen seuran tunnustuspalkinto Alkoholitutkimussäätiön tukemalle tutkimukselle

Alkoholi-, huume-, ja rahapelitutkimuksen seura (AHR) myönsi tänä vuonna tunnustuspalkintonsa artikkelille, joka tutki nuorten ongelmapelaamisen, yksinäisyyden ja nettikäyttäytymisen yhteyttä rahapeliaiheisten verkkoyhteisöjen päivittäiseen käyttöön.

Alkoholitutkimussäätiö on tukenut tutkimusta taloudellisesti.

Artikkelin kirjoittajat ovat Anu Sirola, Markus Kaakinen, Iina Savolainen ja Atte Oksanen. Tutkijoista Sirola, Savolainen ja Oksanen työskentelevät Tampereen yliopistossa ja Kaakinen Helsingin yliopistossa.

Tulosten perusteella rahapeliyhteisöt houkuttelevat rahapeliongelmista kärsiviä nuoria pelaajia, jotka ovat pelaamisesta kiinnostuneita. Tutkijat toteavat, että vaikka rahapeliaiheiset verkkoyhteisöt voivat parhaimmillaan tarjota paranemismyönteistä vertaistukea ja kannustaa maltilliseen pelaamiseen, yhteisöjen normit ja sosiaalinen vaikutus voivat myös normalisoida ja ylläpitää ongelmallista rahapelikäyttäytymistä.

Mediatiedote https://ahtsry.wordpress.com/2020/05/20/lehdistotiedote-tutkimus-nuorten-rahapeliongelmista-palkittiin/